Středočeský kraj podporuje navýšení kapacit základních a mateřských škol

30. 5. 2024 Středočeský kraj Školství

Středočeský kraj si uvědomuje důležitost navyšování kapacit základních a mateřských škol, a to především v oblastech, kde je přetlak o místa ve školách a školkách značný. Zastupitelstvo schválilo pokračování dotačního programu Podpory rozvoje a obnovy základních a mateřských škol, do kterého se budou moci žadatelé hlásit od 10. června 2024 do 27. září 2024.

Středočeský kraj

„Cílem dotačního titulu je snížení finančního zatížení obcí a měst. Víme, že takové projekty jsou velice nákladné, a proto se obce snažíme podpořit, i přestože kraj není zřizovatelem základních a mateřských škol,“ uvedl náměstek hejtmanky Michael Kašpar.

Na tematické zadání „Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol“, který spadá pod Středočeský Infrastrukturní fond, bude alokováno 25 000 000 Kč. Žádat o dotaci mohou obce a dobrovolné svazky obcí od 1. srpna do 27. září 2024 prostřednictvím internetové aplikace eDotace. Maximální výše dotace pro projekty podpořené z MŠMT činí 10 000 000 Kč, pro projekty podpořené z MMR částku 2 000 000 Kč.

„Nejčastěji se skloňují nedostatečné kapacity v souvislosti se středními školami, avšak zvýšení počtu žáků se již promítá do všech druhů škol. Na základě zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji vyplývá, že poptávka po místech na základních školách se bude navyšovat v ORP Černošice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Říčany a dále Český Brod a Neratovice. Abychom situaci předešli, snažíme se obcím touto cestou pomoci se vznikem nových míst,“ vysvětluje radní pro oblast školství a vzdělávání Milan Vácha.

Michal Kroutil