Důlní voda pomůže se suchem

30. 5. 2024 Jihomoravský kraj Životní prostředí

Plýtvání pitnou vodou v obcích na Kyjovsku může zabránit využití důlních vod. Kelčany, Žádovice a Šardice potřebují upravit a zkolaudovat průzkumné vrty na svém katastru už přímo jako trvalý vodní zdroj nebo vypracovat studii proveditelnosti.

Jihomoravský kraj

Podpořili je jihomoravští radní na svém jednání ve středu 29. května 2024. Kraj obcím přidělil dotaci v celkové výši 464 tisíc korun.

V Šardicích chtějí čerpat důlní vodu z lignitových dolů za účelem eliminace sucha a využití vody během letních měsíců. Obec si nechá vyhotovit studii proveditelnosti, na kterou jim kraj přispěje částkou 104 tisíce korun.

„Zdroje důlní vody v Šardicích jsou vydatné, jak zjistila čerpací zkouška spolufinancovaná Jihomoravským krajem. Kvůli vysokému obsahu minerálů ale bude nutné ji před použitím čistit. Po pročištění by mohla sloužit k vytvoření mokřadu nebo koupacího biotopu, po kterém místní volají, nebo jako zálivka fotbalového hřiště či obecní zeleně,“ okomentoval přípravu studie náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

To v Kelčanech a Žádovicích jsou dál. Průzkumné vrty o hloubce 20 m v katastru obou obcí čekají na zkolaudování na trvalé čerpací místo. Na základě hydrodynamické zkoušky by se z kelčanského vrtu mohlo trvale čerpat až 0,8 l vody za sekundu, z žádovického 0,5 l/s. Každá obec získá od Jihomoravského kraje dotaci 180 tisíc korun.

„Dopady sucha jsou čím dál víc patrnější. Nejdůležitější je zajistit dostatek pitné vody. A jednou z cest je, že nebudeme pitnou vodou plýtvat na to, co nemusíme. Nový stálý zdroj z dolů bude sloužit na zálivku zeleně, podporu biokoridorů, napájení rybníků a dalších vodních prvků v krajině a pro další užitkové potřeby obce,“ doplnil Zámečník.

Všechny výše uvedené žádosti obcí na využití důlních vod vzešly na základě studie Rešerše podkladů k využití důlních vod v bývalých dobývacích územích jihomoravských lignitových dolů a v uhelné pánvi Rosicko-Oslavanska, kterou si nechal Jihomoravský kraj zpracovat v roce 2021.