Konference na Libereckém kraji se zabývala dluhy a zaměstnaností

7. 6. 2024 Liberecký kraj Sociální problematika

Konferenci Dluhy a zaměstnanost, pořádanou pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty společně Agenturou pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj a Libereckým krajem, hostil krajský úřad. Zaměřila se na překonávání bariér při vstupu na trh práce.

Liberecký kraj

Konferenci uvedli hejtman Martin Půta, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa a ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. Vystoupili experti z Úřadu práce České republiky, nevládních neziskových organizací, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva práce a sociálních věcí, paktu zaměstnanosti nebo zástupci obcí a zaměstnavatelů. Konference je zaměřena především na představení příkladů bariér a nástrojů jejich překonání z praxe na lokální úrovni, ale nechyběla ani diskuze o potřebách systémových změn.

Konference „Dluhy a zaměstnanost“
Konference „Dluhy a zaměstnanost“

Jednou z největších bariér vstupu na legální trh práce je právě předluženost, což dosvědčuje i srovnání míry exekucí a míry dlouhodobé nezaměstnanosti za jednotlivé obce s rozšířenou působností neboli ORP Libereckého kraje. V kraji bylo podle dat uváděných ve Strategii sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ v roce 2019 více než 31 % z celkového počtu nezaměstnaných osob nezaměstnaných déle než 6 měsíců, přičemž největší podíl dlouhodobě nezaměstnaných byl evidován v území ORP Tanvald (43 %) a ORP Frýdlant (39 %).

ORP Frýdlant a Tanvald měly též (spolu s ORP Česká Lípa) nejvíce osob v exekuci (14, respektive 13 %). Exekucemi bylo v době zpracování Strategie zatíženo v Libereckém kraji takřka 40 tisíc osob (8,8 % populace kraje), z toho jen 24 % mělo jednu exekuci, zatímco 76 % čelilo více exekucím, konkrétně 11 % mělo dvě exekuce, 45 % tři až devět exekucí a 20 % deset a více exekucí. To dělá z Libereckého kraje třetí kraj s obyvateli nejvíce postiženými exekucemi.

Pořádání konference je jedním z příkladů rozvíjející se spolupráce mezi Libereckým krajem a Agenturou pro sociální začleňování ukotvené v Memorandu o spolupráci z léta 2023. Dalším příkladem je podílení se Agentury na tvorbě krajské Strategie sociálního začleňování 21+ a podpoře při její implementaci nebo společné posilování sociálních služeb a dalších integračních nástrojů v obcích kraje.

„Liberecký kraj s agenturou spolupracuje stále intenzivněji a uzavřel již několik memorand o vzájemné kooperaci v řadě směrů týkajících se pomoci sociálně slabým. Postupně přibývá počet obcí a měst z kraje, které požádaly o spolupráci s agenturou. Memorandum, které jsme podepsali, již před lety navázanou spolupráci podpořilo a ještě více a účinněji ji rozvíjí. Jako krajská samospráva nechceme zavírat oči před problémy, které existují,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„V rámci spolupráce si navzájem vyměňujeme informace, poskytujeme vzájemné konzultace, přijímáme společná stanoviska či postupy nebo i jinými formami spolupracujeme na plánování, vytváření, realizaci a vyhodnocování politik sociálního začleňování,“ doplnil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Agentura přímo pracuje v Libereckém kraji v obcích Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Velké Hamry, Nový Bor, Česká Lípa a Ralsko. Téma zaměstnanosti a dluhů jsou přitom jen kameny v mozaice témat, která Agentura s obcemi a dalšími místními partnery, ale i s podporu kraje, řeší.

Jan Mikulička