Na rozvoj cykloinfrastruktury Středočeského kraje letos půjde dvaadvacet milionů korun

26. 6. 2024 Středočeský kraj Doprava

Síť cyklostezek ve Středočeském kraji se bude rozvíjet i letos. Zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili Program 2024 pro poskytování dotací z Fondu cyklistické infrastruktury.

Středočeský kraj

„Naším cílem je, aby cyklodoprava byla plnohodnotnou součástí dopravního systému. Infrastruktura je doposud nepropojená, kraj pokrývá nerovnoměrně, někde zcela chybí, a to hodláme změnit i tím, že budeme podporovat obce s jejich projekty, resp. velkorysým nastavením podpory zrychlíme výstavbu cykloinfrastruktury,“ vysvětluje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. V dotačním fondu je pro letošek připraveno dvaadvacet milionů korun. „Tento rozpočet mohou čerpat obce, města i jejich svazky,“ připomíná Petr Borecký.

Dotace bude poskytována na stavby liniové cyklistické infrastruktury spolufinancované z jiných veřejných finančních zdrojů v koridorech páteřních cyklotras, dále budou poskytovány dotace na zřizování chráněných úložišť pro jízdní kola v uzlových bodech integrovaného dopravního systému, a to na zřizování cyklověží, koláren nebo cykloboxů u vlakových či autobusových stanic.

Budování infrastruktury ladí se strategií, kdy kraj investuje především do rozvoje dálkových páteřních cyklotras národního a nadregionálního významu, které propojují krajská ORP, významná rozvojová centra, napojují se do Prahy a okolních krajů. „Dále jsou pro nás důležité i páteřní trasy regionálního významu, které napojují významná spádová centra,“ konstatuje Petr Borecký.

Termín pro podávání žádostí je stanoven od 19. 8. 2024 do 30. 5. 2025.

Michal Kroutil