Stanoviska a metodiky k zákonu č. 283/2021 Sb., od 1. 7. 2024

25. 6. 2024 ÚÚR Bydlení a stavby
  • Postup pořizování územních plánů a jejich změn po 30. 6. 2024 – aktualizované metodické sdělení;
  • Metodické sdělení MMR OÚP, k postupu orgánů územního plánování při vydávání závazných stanovisek podle § 96b stavebního zákona po 30. 6. 2024.