Doprava získá z fondů EU téměř 1,8 miliardy Kč

4. 12. 2000 MDS ČR Události

České dopravní projekty v ISPA uspěly. Zasedání řídícího výboru ISPA schválilo první dva projekty podpory dopravní infrastruktury České republiky.

Schválen byl jeden projekt z oblasti železniční infrastruktury a jeden z oblasti infrastruktury silniční. Fond ISPA se bude formou grantu podílet na financování modernizace trati Záboří–Přelouč na 1. železničním koridoru částkou 30,9 milionů EURO a na stavbě úseku R48 Frýdek Místek–Dobrá částkou 20,4 milionů EURO. Vzhledem k finančním potřebám dopravní infrastruktury se jedná o obrovský úspěch, neboť Česká republika získá pro infrastrukturu celkem 51,3 milionů EURO, což představuje téměř 1,8 miliardy korun. Během listopadu projedná řídící výbor další český železniční projekt, modernizaci úseku Ústí nad Orlicí--Česká Třebová, která je rovněž součástí 1. železničního koridoru. Jedno z prvních zasedání výboru v příštím roce se bude zabývat dalším silničním projektem na R48, obchvatem Bělotína.

Samotný finanční transfer je v kompetenci ministerstva financí ČR.