Archiv článků (Obec a finance)

Bylo nalezeno 2688 záznamů.

1. Investiční dotace obcí

Investiční dotace, které obce získávají převážně ze státního rozpočtu, nepředstavují stabilní veličinu příjmů, nejen u jednotlivých obcí, ale ani u obcí jako celku. Jsou to peníze, o které obec musí požádat, vynaložit nemalý čas a nemalé peníze na vypracování žádosti o dotace, a přitom nemá zajištěno, že dotaci obdrží. Ani poté není úplně hotovo. Kontrola využití dotace může, v souladu s dotační smlouvou, vést v případě porušení podmínek i k sankcím včetně vrácení celé dotace. Investiční dotace se zaměřují na pomoc obcím při financování rozvoje obecní infrastruktury.
9. 6. 2023 Obec a finance Ekonomika

3. Zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí dotace

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) výslovně neupravuje formu ani formát výše uvedených dokumentů, které je územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) povinen zveřejňovat. V rámci metodické pomoci k rozpočtovým pravidlům Ministerstvo financí zveřejnilo odpověď na dotaz k rozsahu a formě zveřejňovaných dokumentů.
6. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

4. Regulace životního stylu

Podle zprávy Liberálního institutu se Česko v letošním žebříčku Nanny State Index umístilo na 29. místě z 30 zemí a udrželo si tak pověst bašty svobody v oblasti životního stylu. Přístup naší země k regulaci potravin, nápojů, alkoholu a e-cigaret zůstává do značné míry volný. Přetrvává však úplný zákaz kouření v restauracích zavedený v roce 2017. Ačkoli se Česko obecně vyhýbá nadměrným státním zásahům, přetrvává riziko, že budou nepřímo zavedena opatření tohoto typu.
5. 6. 2023 Obec a finance Ostatní

5. Přerušení zasedání zastupitelstva obce

Je možné přerušit zasedání zastupitelstva obce, když je rozjednán bod programu, ale nebylo o závěrech k němu hlasováno (např. z důvodu potřeby věc dále prodiskutovat, shromáždit podklady, zadat právní analýzu apod.)? Pokud ano, za jakých podmínek?
2. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

6. Konsolidační balíček se asi nezmění

Ozdravný balíček ekonomických opatření, který má konsolidovat veřejné finance byl představen vládou 11. května jako výsledek dohody pěti stran vládní koalice. Nutno dodat, že šlo o politické představení záměrů vlády, které nyní prochází mediální diskuzí. Konečná legislativní podoba balíčku bude vládou projednána v červnu. Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů prošel v závěru května drasticky zkráceným meziresortním připomínkovým řízením, které však přineslo na šest desítek souborů připomínek od jednotlivých ministerstev, obcí, krajů a dalších institucí, které mají být vypořádány do 9. června.
1. 6. 2023 Obec a finance Ekonomika

7. Pěšky do školy

Organizace Pěšky městem vyhlašuje již posedmé výzvu Pěšky do školy. Výzva i letos žáky nabádá k pravidelnosti pěší docházky, oproti jiným akcím tedy nezdůrazňuje celkový počet kilometrů nachozených v daném týdnu, ale dlouhodobou změnu životního stylu.
1. 6. 2023 Obec a finance Školství

8. Konsolidace veřejných rozpočtů stojí municipality 34 miliard korun

Podle odhadů SMO ČR vychází finanční dopad konsolidačního balíčku na města a obce ve výši 34 mld. Kč. Svazoví experti vyčíslili jednotlivé položky, které se týkají dopadů na samosprávy, jako jsou dopady vyjmutí podílu obcí na dani z nemovitosti ve prospěch státního rozpočtu či vyjmutí podílu obcí na dani z hazardních her opět ve prospěch státního rozpočtu. Patří tam i odhad vyčíslení propadu vlivem ponížení podílu na sdílených daních v důsledku vyjmutí podílu obcí na 2 procentních bodech u výnosu daně z právnických osob (DPPO). Města a obce také stále doplácejí na výkon přenesené státní správy.
31. 5. 2023 Obec a finance Ekonomika

9. Nekalé praktiky při nákupu fotovoltaiky

Zájem Čechů o výrobu energií z obnovitelných zdrojů roste. Spolu s tím se ale objevují nekalé praktiky některých dodavatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo desatero rad, na co si dát pozor při výběru dodavatele, jaké podmínky si vyjednat či jak postupovat, když dodavatelská firma neplní podmínky smlouvy.
31. 5. 2023 Obec a finance Ostatní

10. Ozdravný balíček a územní rozpočty

Vláda představila 11. května Ozdravný balíček, který zahrnuje celkem 58 opatření, která mají mít souhrnný pozitivní dopad na hospodaření státu v nastávajících letech 2024–2025 ve výši 147,5 mld. Kč. Během června vláda schválí legislativní znění konsolidačního balíčku a očekává se, že první čtení v Poslanecké sněmovně proběhne ještě před prázdninami tak, aby opatření snižující deficit o 94,1 mld. Kč platila již v příštím roce.
30. 5. 2023 Obec a finance Ekonomika

11. Základní pravidla počítačové bezpečnosti úředníků

Diskuzní blok na závěr konference ISSS v Hradci Králové byl v duchu odpovědí na otázku: Co nového přináší eGovernment samosprávám? Hovořilo se o novém živnostenském portálu, o výzvách IROP, Centrálním místě služeb, o rozvoji digitálních technických map a také o tom, co přinese NIS2 obcím.
29. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

12. Starostové by měli vládnout světu

Před týdnem se konal v Olomouci XIX. Sněm Svazu měst a obcí ČR, což je organizace, která sdružuje 2812 municipalit, ve kterých žije téměř 8,5 milionů obyvatel České republiky. Taková instituce má plné právo podílet se nejenom na řešení lokálních problémů, ale ovlivňovat také věci veřejné.
26. 5. 2023 Obec a finance Ostatní

13. Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce

Může tajemník obce s rozšířenou působností řešit přestupkovou agendu (být předsedou nebo členem přestupkových komisí) v obcích I. typu v rámci území ORP i mimo něj, když dotčené obce nemají s ORP uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ale jedná se o soukromou aktivitu za úplatu (smlouva na vlastní IČ) osoby, která je zároveň tajemníkem? Nejedná se o porušení zákona? Jak v tomto případě postupovat?
26. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

14. Digitalizace usnadňuje cestování

Maximálně usnadnit a zlepšit kvalitu cestování díky digitalizaci. To jeden z cílů, kterým se zabývá nejen Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Co a proč dělá, zaznělo na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové. Moderní informační a komunikační technologie hrají klíčovou roli u portálů jako je Kudy z nudy či Visit Czechia, projektů e-Turista či GDS, ale také v souvislosti s prezentací Česka na fotografiích či ve videu.
25. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

15. Komunitní energetika – praxe a právo

Komunitní energetika může pokrýt až 80 % spotřeby českých domácností, říká to studie EGÚ Brno. Od širšího zavedení komunitní energetiky se očekává podstatné zvýšení energetické soběstačnosti obcí a měst. Rychlý nárůst střešních fotovoltaik v loňském roce odhalil nepřipravenost distribuční soustavy v některých regionech. A zejména s očekávaným rozvojem komunální energetiky bude potřeba rozvodnou síť radikálně posílit.
24. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

16. Region informačních technologií

Slogan „Region informačních technologií“ zdobí už několik let zcela oprávněně stánek, který na konferenci ISSS v Hradci Králové prezentuje Kraj Vysočina. Celý tento region je místem, kde se dá dobře žít, pracovat, podnikat a kam se dá zajet na návštěvu za poznáním a odpočinkem. Po návštěvě stánku uvedeme některé činnosti z oblasti informatiky, které se zde představily.
23. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

17. Územní obvody ORP a sdílená energie

Nejpozději od poloviny příštího roku by mělo být možné vytvářet v Česku energetická společenství, která umožní jejich členům vzájemně sdílet energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Novela energetického zákona, která je známá jako Lex OZE II prochází legislativním procesem a experti se shodují, že výhledově půjde o zásadní změnu v české energetice.
22. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

19. Architekti a samospráva

Koncem dubna se konala Valná hromada České komory architektů (ČKA), která schválila programové priority a zvolila jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak pokračuje ve funkci, kterou zastává od dubna 2019. Je to dobrá zpráva také pro samosprávy měst a obcí, neboť Jan Kasl je architekt, který má dlouhodobé zkušenosti a poznatky z práce územní samosprávy, v letech 1990–2006 byl aktivní na různých úrovních v komunální politice, 1998–2002 byl pražským primátorem.
17. 5. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

20. Potřebujeme aktivní komunikaci s vládou

V pátek 5. května se konalo zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), na programu byla především příprava nastávajícího XIX. Sněmu, který se bude konat ve dnech 18. a 19. května 2023 v Olomouci. Požádali jsme při této příležitosti o několik slov předsedu Františka Lukla a Radku Vladykovou, výkonnou ředitelku SMO ČR.
12. 5. 2023 Obec a finance Ostatní

21. Elektronizace zdravotnictví na Vysočině

Již před několika lety stálo české zdravotnictví před důležitým milníkem, přistoupit k plnohodnotné elektronizaci, která nejen zrychlí a zlepší jeho další rozvoj, ale bude přínosem i pro zkvalitnění zdravotní péče a služeb pro občany a v neposlední řadě přinese vyšší úspory na straně poskytovatelů péče i státu.
12. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

23. Vysočina a digitalizace

Kraj Vysočina zaujímá v rámci České republiky centrální polohu. Je pro něj charakteristická členitost území Českomoravské vrchoviny, vyšší nadmořská výška a řídké osídlení. Rozlohou (téměř 6800 km2) se totiž Vysočina řadí mezi regiony nadprůměrné velikosti – pouze čtyři kraje jsou rozlehlejší, počtem obyvatel 504 tisíc obyvatel však mezi kraji Česka představuje třetí nejnižší lidnatost.
11. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

24. Budoucnost služeb a prodejen potravin na malých obcích

I když má svá specifika každá země na světě, některá z nich nejsou zcela zjevně pro chod a výdaje státu nebo život minimálně některých skupin obyvatel příliš žádoucí. V ČR je přitom jedním z takových specifik mimořádně roztříštěná struktura lidských sídel. V naší zemi je podle aktualizovaných statistik celkem 6258 obcí, z toho je obcí s počtem obyvatel méně než 1000 celkem 4867. Srovnatelně atomizovanou strukturu lidských sídel má ze zemí EU prakticky jen Francie.
9. 5. 2023 Obec a finance Regiony

25. Výběrové řízení na vedoucího odboru

V rámci změny organizačního řádu úřadu se připravuje zřízení samostatného odboru, který byl doposud jako oddělení podřízen starostovi. I když má stávající oddělení svého vedoucího, musí v rámci změny proběhnout výběrové řízení na vedoucího odboru nebo může funkci vedoucího zastávat stávající vedoucí oddělení?
5. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

26. Index Zákona o právu na digitální služby

Zákon o právu na digitální služby (ZoPDS) vstoupil v platnost dne 1. 2. 2020. Vláda stanovila 12 měsíců ode dne účinnosti pro nastavení harmonogramu a technických postupů pro postupnou digitalizaci úkonů pomocí katalogu služeb. Následující 4 roky má probíhat digitalizace úkonů, aby k termínu 1. 2. 2025 byly všechny úkony, jejichž povaha to nevylučuje, poskytovány jako digitální služby.
5. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

27. Dluh obcí a jejich úspory

Ukládání a vypůjčování peněz jsou neodmyslitelnou součástí hospodaření obcí při vytváření rezerv a při hledání zdrojů na financování investic. Podívejme se, jak se dluh a úspory obcí vyvíjely v poslední době.
4. 5. 2023 Obec a finance Ekonomika

28. Opuštěná hrobová zařízení a hrobky

Řada obcí, správců veřejných pohřebišť, stále řeší otázku, co s hrobovými místy, za která není placeno nájemné a která jsou mnohdy zcela zjevně dlouhodobě opuštěná. V tomto článku se zaměřím na problematiku hrobových zařízení a hrobek, k nimž obec žádné údaje o vlastníku či nájemci hrobového místa nemá, a jsou fakticky dlouhodobě opuštěná.
3. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

29. Zimní výtluky na vozovkách

Je tady jaro, a tak nejenom každý motorista, ale často i běžný cestující v autobusech veřejné dopravy znovu objevuje, co jsou to zimní výtluky na vozovkách. Větší i menší trhlinky na povrchu silnic se po zimním provozu postupně promění na větší či menší prolákliny, výtluky, které znepříjemňují život všem uživatelům silniční sítě a způsobují plno starostí jednotlivým správcům komunikací.
2. 5. 2023 Obec a finance Doprava

30. Územní rozpočty v roce 2022 a výhled 2023

Hospodaření územních rozpočtů v roce 2022 navázalo na vývoj minulých let a opětovně dosáhlo výborných výsledků. Znovuoživení ekonomiky po pandemii COVID-19 nezabránila ani ruská invaze na Ukrajinu a s ní související negativní dopady v podobě energetické krize a růstu inflace.
28. 4. 2023 Obec a finance Ekonomika

31. Nemovitost v havarijním stavu

V centru obce se nachází nemovitost v havarijním stavu, ohrožující častým padáním střešní krytiny zdraví občanů. Stavení je z 1/2 státu a z 1/2 soukromé osoby. Opětovným upozorněním vlastníkům na tento stav se nic nekoná. Jak má obec postupovat?
28. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

32. Elektronizace veřejné správy

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) elektronizace veřejné správy v Česku za posledních několik let podstatně pokročila. Přesto v elektronické komunikaci s úřady máme co zlepšovat. Z výběrového šetření o používání informačních technologií v domácnostech vycházejí zajímavé výsledky o používání eGovernmentu lidmi napříč republikou.
27. 4. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

33. Pozor na energošmejdy

Jedním z nejčastějších podání na energetické zprostředkovatele, se kterými se aktuálně obracejí spotřebitelé na Energetický regulační úřad (ERÚ), je porušování zákazu podomního prodeje. Stížnosti na tento problém se kupí i na obcích. ERÚ proto ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) připravuje informační kampaň cílenou kromě spotřebitelů také na zastupitele měst a obcí, jak mohou nájezdům tzv. energošmejdů zabránit.
26. 4. 2023 Obec a finance Ostatní

34. OBCHŮDEK bude pokračovat

Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ je již všeobecně rozšířen po celé republice. Cílem programu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), je podpora podnikatelského prostředí zaměřeného na obslužnost venkova. Program je určen pro všechny kraje, mimo území hlavního města Prahy. Jednotlivé kraje tak mohou vyčleněné zdroje využít pro podporu malých venkovských prodejen. Dotace je určena na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen a zároveň umožnuje pořízení drobného neinvestičního majetku.
25. 4. 2023 Obec a finance Dotace

35. Nové přemostění v Blansku

Práce na novém mostě v Blansku jsou u konce. Jedna z nejvýznamnějších staveb Jihomoravského kraje byla zahájena v polovině července 2021, celá výstavba pak trvala 21 měsíců, definitivní předání stavby do užívání je plánováno na konec května.
21. 4. 2023 Obec a finance Regiony

36. Obecní e-mail v cloudu

Je možné v rámci GDPR a legislativy pro obecní e-maily, na které chodí datové zprávy a dokumenty úřadu využít vlastní domény na cloud Google?
21. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

37. Zákon roku a slovenská inspirace

Připravovaná novela energetického zákona, známá jako LEX OZE II, má být pro obor obnovitelných zdrojů zákonem roku. Revoluční změna zákona umožní sdílení elektřiny prostřednictvím tzv. energetických komunit. Sdružené subjekty, jejichž členy mohou být vedle fyzických osob například menší podniky, územní samosprávné celky nebo právnické osoby jimi zřízené či ovládané, budou moci sdílet elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů na svém území.
20. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

38. Vysoké Mýto je Historickým městem roku

Duchovní centrum Pražská křižovatka bylo 18. dubna, což je Mezinárodní den památek a sídel, místem vyhlášení Historického města roku, kterým se stalo východočeské Vysoké Mýto a získalo Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) v roce 2022.
19. 4. 2023 Obec a finance Regiony

39. Obnovitelné zdroje instalujte s rozmyslem

V České republice bylo loni zprovozněno 33 760 fotovoltaických elektráren, které mají celkový výkon 288,8 megawatt (MW), což je meziroční nárůst o 366 procent. Na dvojnásobek stoupl i počet instalovaných tepelných čerpadel, loni si jich Češi pořídili kolem 60 000. Novela energetického zákona, přijatá počátkem letošního roku, podmínky pro instalaci obnovitelných zdrojů energie ještě více uvolnila. Bezhlavá instalace obnovitelných zdrojů energie však může narušit statiku budov i zvýšit hlučnost.
19. 4. 2023 Obec a finance Územní plánování

40. Když se žadatel o informace brání

Poskytnutím informací nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti povinnosti obcí při vyřizování žádosti zpravidla končí. Mohou ale nastat situace, ve kterých není žadatel s postupem obce při vyřizování žádosti spokojen nebo kdy nesouhlasí s jejím odmítnutím.
17. 4. 2023 OF 5/2022 Legislativa

41. Kapacita nádob na komunální odpad

Máme zde podnikatele, který v obci vlastní objekt, ve kterém poskytuje ubytování za úplatu. V objektu, který je zařazen do systému odstraňování komunálního odpadu v obci, je celkem 39 lůžek. Lze určit, kolik musí mít popelových nádob na objekt? Pro letošní rok si vlastník podal ohlášení k MP – objem sběrných nádob, že chce vyvážek jednu 60 l nádobu.
14. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

42. Digitální transformace veřejné správy

Jaká je realita v provázanosti ICT strategií na národní a místní úrovni? Zkušenosti autorů strategií digitální transformace a ICT pro místní a krajskou samosprávu říkají, že veřejná správa v území se nedočká zvýšeného používání digitálních služeb bez systémového přístupu a moderního řízení při rozpracování e-gevernmentu.
13. 4. 2023 OF 5/2022 Veřejná správa online

44. Hospodaření krajů v roce 2022

V loňském roce vykázaly kraje jako celek příjmy ve výši 313 mld. Kč a výdaje ve výši 306 mld. Kč. Jejich rozpočty tak skončily přebytkem, a to částkou 7,7 mld. Kč. Podíl přebytku rozpočtu na celkových příjmech činil 2 %. Ve srovnání s rokem 2021 se příjmy krajů zvýšily o 23 mld. Kč, respektive o 8 % a výdaje o 24 mld. Kč, resp. o 9 %. Vykázaný přebytek byl tak nižší než v roce 2021, kdy jeho podíl na celkových příjmech byl 3 %. V posledních deseti letech je to však na úrovni průměrného podílu přebytku na příjmech za rok.
5. 4. 2023 Obec a finance Ekonomika

45. Kdo bude Evropským hlavním městem kultury 2028?

Letos v létě by mělo být jasné, které české město se stane Evropským hlavním městem kultury (EHMK) roku 2028. Ve finále jsou Broumov a České Budějovice. Město, které titul získá, bude moci celý rok představovat Evropě svůj kulturní život a podnítit tak další rozvoj této oblasti.
4. 4. 2023 Obec a finance Regiony

46. Hospodaření obcí v roce 2022

V loňském roce získaly obce (bez Prahy) do svých rozpočtů 317,2 mld. Kč a utratily 307,3 mld. Kč. Jejich rozpočty tudíž vykázaly kladné saldo, a to v částce 9,9 mld. Kč. V minulém roce tak obce nespotřebovaly 3 % svých příjmů. Přebytek rozpočtu obcí v roce 2021 byl podstatně vyšší (17,4 mld. Kč) a větší byl rovněž jeho podíl na příjmech (6 %). Obce meziročně měly v rozpočtech k dispozici o 11 % více peněz, přičemž jejich výdaje se zvýšily rychleji, a to o 14 %.
31. 3. 2023 Obec a finance Ekonomika

47. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru

Tři obce žádaly společně o dotaci na kanalizaci. Jelikož se jedná o velikou částku bude obec žádat o úvěr u banky (řádově 10 mil. Kč). Jak postupovat v tomto případě? Je nutné provést výběrové řízení na banku?
31. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

48. Další zpřísnění pravidel

V rámci závazků, které stanoví Zelená dohoda pro Evropu dojde v EU k dalšímu zpřísnění pravidel pro zvýšení energetické účinnosti. Evropská Komise vítá předběžnou dohodu, jíž bylo dosaženo v minulých dnech s Evropským parlamentem a Radou ohledně reformy a posílení směrnice EU o energetické účinnosti. Znovu se tak potvrzuje odhodlání EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.
30. 3. 2023 Obec a finance Životní prostředí

49. Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Pro obce v České republice je založena povinnost zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci dvěma právními předpisy. Především je to zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 10d zákona č. 250/2000 Sb.), tzv. malá rozpočtová pravidla. Stejnou povinnost ukládá obcím také zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb).
28. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

50. Stavební zákon je na světě

Jako zázrak ve Sněmovně prezentovala některá média možnost, že stavební zákon bude schválen ve vzácné shodě vládnoucí koalice s opozicí. Možný zázrak se stal skutečností a v pátek poslanci společně schválili novelu stavebního zákona. Žádný ze zákonodárců nezvedl ruku proti přijetí a z celkem 166 přítomných poslanců jich 161 hlasovalo pro předlohu.
27. 3. 2023 Obec a finance Legislativa
Bylo nalezeno 2688 záznamů.