Seriál Informace MMR 4/2022

1. Prioritou je pomoc s energetickými úsporami

Prvním čtením prošlo v rámci novely zákona o státním rozpočtu 2022 navýšení rozpočtu MMR o 2,55 miliardy korun, ze kterých půjde největší část na rozvoj obcí a měst, kterým se tak ještě v letošním roce pomůže v boji s energetickou krizí.
10. 10. 2022 OF 4/2022 Dotace

2. Zjednodušení staveb solárních panelů

MMR přichází s dalším zjednodušením stavby solárních panelů, které mohou přispět k řešení energetické krize. Nově bude možné instalovat solární panely pro výrobu elektřiny do součásti stavby v zastavěném i nezastavěném území a bez ohledu na instalovaný výkon.
11. 10. 2022 OF 4/2022 Energetika

3. Zákon o zadávání veřejných zakázek

Prvním čtením prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Díky ní se sníží administrativní náročnost, zároveň ale přinese větší volnost zadavatelům a také upraví pravidla pro přidělování zakázek dodavatelům odsouzeným například za korupci.
12. 10. 2022 OF 4/2022 Veřejné zakázky

4. Novela stavebního zákona

Musíme reagovat na několik vyjádření, které kritizují věcnou novelu nového stavebního zákona a uvádějí nepřesnosti. Česká komora architektů tvrdí, že „novela nepřispěje ke zlepšení situace v povolování staveb a je spolu s návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES) významný krok zpět v procesu rekodifikace stavebního práva“. To není pravda.
13. 10. 2022 OF 4/2022 Legislativa

5. Sociální služby a podpora mateřinek

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 2021–2027 MMR právě vyhlásilo dvě výzvy na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb. Pro příjemce je připraveno přes jednu miliardu korun.
14. 10. 2022 OF 4/2022 Dotace