Sociální služby a podpora mateřinek

Informace MMR 4/2022 5.

14. 10. 2022 OF 4/2022 Dotace

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 2021–2027 MMR právě vyhlásilo dvě výzvy na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb. Pro příjemce je připraveno přes jednu miliardu korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Peníze jsou určené na pořízení budov a vybavení, výstavbu nových budov a na stavební úpravy. Výzvy podpoří i zkvalitnění materiálně technické základny nových a stávajících sociálních služeb. 14. výzva – IROP je určena pro projekty na území tzv. méně rozvinutých regionů a je v ní připraveno přes 900 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 15. výzva – IROP je pro projekty na území přechodových regionů s částkou přes 300 mil. korun. Sociální výzvy podporují infrastrukturu vybraných sociálních služeb. V obou případech se jedná o průběžné výzvy, což pro žadatele znamená, že hodnocení projektu bude probíhat průběžně po podání žádosti o dotaci do Monitorovacího systému 2021+. Informace k semináři pro žadatele a příjemce určený pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP. Na uvedené výzvy IROP budou navazovat další dvě pro integrované územní investice (ITI) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Zaměřeny budou na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb. Výzva ITI cílí na žadatele jak z kategorie méně rozvinutých regionů, tak z kategorie přechodových regionů. Pro žadatele z méně rozvinutých regionů je připraveno 937 mil. Kč z EFRR a pro žadatele z přechodových regionů 629 mil. Kč. Další připravovanou výzvou je 49. výzva pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) s částkou 1036 mil. Kč. Vyhlášení výzev pro integrované nástroje je plánováno na říjen 2022.

Podpora mateřinek

Integrovaný regionální operační program (IROP) spustil další dvě výzvy z nového programového období. Díky těmto výzvám dojde k navýšení kapacit a zlepšení kvality vzdělávání v mateřských školách. Připravena je pro ně částka dvě miliardy korun.

Dotační podpora z Evropské unie je rozdělená na dvě výzvy podle umístění realizace projektu. Šestá výzva má stanovenou částku z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 1,4 mld. Kč, sedmá výzva má pak určenou sumu přes 500 milionu korun z EFRR.

V obou případech se jedná o průběžné výzvy, což pro žadatele znamená, že hodnocení projektu bude probíhat průběžně po podání žádosti o dotaci do Monitorovacího systému 2021+. Výzvy mají shodná pravidla a totožné zacílení podpory.

Seriál Informace MMR 4/2022
  1. Prioritou je pomoc s energetickými úsporami, 10. 10. 2022
  2. Zjednodušení staveb solárních panelů, 11. 10. 2022
  3. Zákon o zadávání veřejných zakázek, 12. 10. 2022
  4. Novela stavebního zákona, 13. 10. 2022
  5. Sociální služby a podpora mateřinek, 14. 10. 2022 (právě čtete)