Zákon o zadávání veřejných zakázek

Informace MMR 4/2022 3.

12. 10. 2022 OF 4/2022 Veřejné zakázky

Prvním čtením prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Díky ní se sníží administrativní náročnost, zároveň ale přinese větší volnost zadavatelům a také upraví pravidla pro přidělování zakázek dodavatelům odsouzeným například za korupci.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Vybraní dodavatelé podlimitních zakázek budou nově povinni administrativně nenáročnou formou prokazovat svoji způsobilost, aby zakázku nezískala společnost odsouzená například za korupci. Zároveň byla v návrhu upravena tato povinnost tak, aby společnosti tvořící koncerny nemohly se trestní odpovědnosti vyhnout,“ vysvětluje místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Díky novele bude zakázkový zákon v souladu s evropskými směrnicemi, což přinese větší volnost zadavatelům a sníží se administrativní náročnost v zadávání zakázek. Nově zadavatel bude sám rozhodovat, jestli požaduje od vybraného dodavatele předložení originálních dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů před uzavřením smlouvy. Doposud to byla povinnost.

Seriál Informace MMR 4/2022
  1. Prioritou je pomoc s energetickými úsporami, 10. 10. 2022
  2. Zjednodušení staveb solárních panelů, 11. 10. 2022
  3. Zákon o zadávání veřejných zakázek, 12. 10. 2022 (právě čtete)
  4. Novela stavebního zákona, 13. 10. 2022
  5. Sociální služby a podpora mateřinek, 14. 10. 2022