Země živitelka

24. 10. 2005 Zpravodaj MZe 4/2005 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Koncem srpna se konal v Českých Budějovicích již 32. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka. Výstava je pravidelně pořádána ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro místní rozvoj a s Agrární komorou České republiky. Letošní ročník probíhal od 25. do 31. srpna 2005 pod heslem "Budoucnost českého zemědělství a českého venkova".

Vedle množství exponátů a prezentací, které byly příležitostí k prohlídce nové techniky, přímo v areálu výstavy probíhal bohatý doprovodný program. Mezi nejvíce sledované akce patřila také prezentace Ministerstva zemědělství v rámci semináře "Péče o venkov -- nová priorita Ministerstva zemědělství" a následný kulatý stůl na téma "Příprava programových dokumentů k využití podpory rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) v letech 2007--2013".

Obou akcí se zúčastnil ministr zemědělství Ing. Petr Zgarba, který mj. řekl: "Rozvojem venkova rozumíme žádoucí vývoj a obnovu k dosažení stability a konkurenceschopnosti venkovských oblastí při zachování přírodních a kulturních složek území včetně společenství lidí. Jsem přesvědčen o tom, že soustředění programů rozvoje venkova pod ministerstvo zemědělství, dostupné evropské projekty i jejich finanční podpora a zejména užší spolupráce s obcemi a regiony přinese ve venkovských oblastech výrazné zlepšení situace".

K přípravě programových dokumentů dále vystoupil prezident Agrární komory Jan Veleba, ředitel Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky Dušan Vaněk a vedoucí pracovníci Ministerstva zemědělství, Martin Fantyš, Kamila Matoušková, Pavel Sekáč, Ivan Landa a Rostislav Hošek.

V bohaté diskuzi zaznělo mnoho cenných připomínek od podnikatelů, představitelů obcí a krajů, ale také od zástupců nevládních organizací a členů Spolku pro obnovu venkova. Prezentovány byly rovněž závěry z Národní diskuze.