Program rozvoje venkova

2. 4. 2008 Zpravodaj MZe 1/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro opatření 3. kola byl zahájen 26. února 2008. Žadatelé mohou předkládat projekty na modernizaci zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy nebo podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Dostane se také na obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.

"Na třetí kolo příjmu žádostí pro opatření osy I, II a III je vyčleněna částka téměř devadesát čtyři miliony euro, tedy přibližně dvě a půl miliardy korun," vysvětluje 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč.

Dne 12. prosince 2007 schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič nová Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007--2013.

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů se skládá ze dvou podopatření. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření je prevence před kalamitou a odstraňování následků kalamit v lesích, např. po orkánu Kyrill. Neproduktivní investice v lesích bude podporovat projekty ke zvyšování společenské hodnoty lesů.

Ministr zemědělství schválil také zpřesnění Pravidel pro podopatření, která byla poprvé spuštěna v červenci roku 2007.

Aktuální Pravidla jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude podle schváleného a zveřejněného harmonogramu probíhat od 26. února do 17. března 2008, do 13 hodin (výjimku tvoří opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od 3. března do 14. března 2008, do 13 hodin) na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Alokace finančních prostředků na třetí kolo pro jednotlivá opatření
Opatření Alokované prostředky pro rok 2008
I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 41,5 mil. € (tj. cca 1 mld. Kč)
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 8 mil. € (tj. cca 213 mil. Kč)
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 19,9 mil. € (tj. cca 530 mil. Kč)
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoj 13,3 mil. € (tj. cca 353 mil. Kč)
II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 4,9 mil. € (tj. cca 130 mil. Kč)