Vzorová zemědělská obec – Těšetice

3. 4. 2008 Zpravodaj MZe 1/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Obec Těšetice z Olomouckého kraje se stala "Vzorovou zemědělskou obcí roku 2007 v Programu obnovy venkova" a ocenění převzala v prosinci z rukou ministra zemědělství Petra Gandaloviče.

Obec získala od ministerstva zemědělství finanční odměnu v celkové výši 1 000 000 Kč. V užším výběru byly na ocenění nominovány obce -- Holovousy, Těšetice, Vlkaneč a Vysoké Pole. Titul je součástí soutěže Vesnice roku 2007, ve které v rámci krajských kol bylo letos poprvé udělováno i mimořádné ocenění Oranžová stuha za spolupráci obce s místními zemědělskými subjekty.

"Toto mimořádné ocenění vychází z tisícileté historie našeho venkova, kdy venkovská komunita ve vzájemné součinnosti utvářela venkovský prostor," uvedl ministr Petr Gandalovič.

Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na obnově venkovského prostředí, ve kterém žijí. Vesnice a jejich obyvatelé, dostaly příležitost prokázat kreativitu, ochotu spolupracovat a možnost upozornit širokou veřejnost na nezastupitelnou roli a význam venkova pro společnost. Po vyhodnocení krajských kol soutěže, které proběhlo ocenila komise ministerstva zemědělství v rámci zmíněné soutěže: Těšetice, Vlkaneč, Vysoké Pole, Holovousy, Hluboké, Horní Podluží, Smilovy Hory, Svijanský Újezd, Trpín a Tři Sekery. Všechny tyto obce, které jsme podrobněji představili v minulém čísle, obdrží od Ministerstva zemědělství finanční odměnu ve výši 400 000 Kč.