Úspěšné projekty z Programu rozvoje venkova II.

21. 5. 2009 Zpravodaj MZe 2/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Program obnovy venkova ve své ose III v rámci opatření III.2.1. -- Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby byl příležitostí i pro obec Nasavrky, která v rámci tohoto programu realizovala svůj projekt na dostavbu budovy obecního úřadu.

Celkové náklady akce dosáhly bezmála částky 3 mil. Kč, přičemž reálně proplacená dotace činila 737 tis. Kč, z toho podíl státního rozpočtu činil 184 tis. Kč a podíl EU na dotaci dosáhl 552 tis. Kč.

Nasavrky jsou malinkou vesničkou, která se nachází zhruba 4 km od Tábora a žije v ní asi 40 obyvatel. Je to tak malá obec, která nemůže mít nikdy dostatečné vlastní prostředky, aby zrealizovala rozsáhlejší stavby nebo rekonstrukce, jako je třeba dostavba obecního úřadu.

U malých obcí může být podpora z dotačních fondů zaměřena i na zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb. To se týká například školských, zdravotnických nebo sociálních zařízení a provozů, na něž není možné získat prostředky z mandatorních výdajů státu. Oblasti, kam může směrovat případná finanční podpora, se týkají i předškolní a mimoškolní péče o děti, pečovatelské služby o seniory, rozvoje základní obchodní infrastruktury i objektů a ploch pro sportovní a kulturní aktivity. Lze sem zahrnout i doprovodná stravovací zařízení a objekty pro spolkovou činnost. Podpora bývá poskytnuta i na zřizování integrovaných informačních a školících center s využíváním počítačové komunikace a využití ICT iniciativ pro lepší dostupnost služeb a práce.

Výdaje, které se v této skupině podporovaných aktivit uznávají, zahrnují jak novou výstavbu, tak i stavební obnovu formou rekonstrukce, modernizace nebo i pouhého statického zabezpečení budov a ploch, které slouží zajištění občanské vybavenosti v uvedených oblastech. V souvislosti s projektem je možné realizovat nákup budov i zařízení, vybavení, hardwaru, software a infrastruktury spojené se zavedením vysokorychlostního internetu.

Budova obecního úřadu Nasavrky

V rámci těchto pravidel bylo vyhověno i obci Nasavrky, která tak mohla dostavět svůj obecní úřad. V rekonstruovaném objektu vznikla kancelář pro zajištění chodu obecního úřadu a pro vyřizování agendy místních občanů. Současně zde byla vybudována další místnost, v níž může zasedat zastupitelstvo při veřejných zasedáních. V přízemí je i sociální zařízení pro hendikepované občany.

V prvém patře byl vytvořen další prostor s příslušenstvím a malou kuchyňkou. Toto zázemí se využije zejména při pořádání různých společenských a kulturních akcí. Prostředky z dotační podpory umožnily vybudovat i parkoviště, které je umístěno před objektem.

V obci není vůbec žádná společenská infrastruktura. Chybí tu prodejna, hostinec, škola, pošta, atd. Dotace, umožňující dostavět obecní dům, pomohla vytvořit prostory, kde se budou moci setkávat občané při různých společenských a kulturních událostech. Poslouží i rozvoji spolkového života v obci. Jedná se sice o malou obec, ale je zde železniční zastávka a do města Tábor trvá cesta vlakem jen několik minut. Obec nechala prozíravě na své náklady vybudovat novou infrastrukturu -- komunikaci, rozvody elektrické energie a splaškovou kanalizaci. Tím byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj obce. Dotace z Programu rozvoje venkova, pomocí níž byl vytvořen důstojný obecní úřad a úřadovna místní samosprávy, stejně jako potřebný společenský prostor, tak pomůže při očekávaném kulturním a společenském rozvoji obce.