Země živitelka – setkání venkova

8. 10. 2009 Zpravodaj MZe 4/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Ve dnech 27. srpna až 1. září 2009 se konal již 36. ročník výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, který se stává nejenom mezinárodním agrosalonem, ale je to rovněž tradiční přehlídka venkovských regionů.

Rozvoj venkova získává právě na tomto setkání stále větší prostor. Své aktivity zde společně prezentovali Spolek pro obnovu venkova, Národní síť místních akčních skupin, Agrární komora, Celostátní síť pro venkov, Národní observatoř venkova a to vše pod garancí ministerstva zemědělství. Prezentovalo se téměř padesát místních akčních skupin z celé ČR.

Letošního ročníku Země živitelky se zúčastnilo více než 600 vystavovatelů ze 17 zemí. Pozornost poutala rozsáhlá expozice Ministerstva zemědělství, kde bylo možné získat řadu informačních materiálů a konzultovat základní otázky, zejména z oblasti Programu rozvoje venkova. Svůj stánek zde mělo i Ministerstvo pro místní rozvoj.

Ve čtvrtek zahájil výstavu prezident republiky Václav Klaus, který hovořil o konkurenci, zvláště v oblasti potravinářského průmyslu. Ministr zemědělství Jakub Šebesta zase mj. upozornil na nedobrou situaci našich zemědělců, kteří bojují s klesajícími cenami svých produktů. V sobotu zase zahájil Národní dožínky předseda vlády Jan Fischer. Pavilon venkova R1 se tak stal hostitelem řady významných osobností našeho politického života a velký časový prostor mu věnoval i ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Spolek pro obnovu venkova spolu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj uspořádali na Zemi živitelce seminář na téma "Podpora rozvoje venkova v ČR". Vedle vystoupení obou ministrů, Jakuba Šebesty a Rostislava Vondrušky, na semináři zazněla řada přednášek věnovaných rozvojovým programům a projektům v oblasti venkova.

Aktivity MMR ČR směrem k rozvoji venkova souhrnně představil ministr pro místní rozvoj. Podrobněji pak hovořil vrchní ředitel sekce pro regionální politiku, Jiří Vačkář, a ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky, Josef Postránecký. Byly zdůrazněny všechny kroky a vyplývající podpůrná opatření k odstranění následků letošních povodní. Resort zmínil význam důležitého vládního dokumentu, který byl v srpnu schválen, a to je Politika územního rozvoje, která je základem pro samosprávné orgány v oblasti územního plánování. Speciálně byly uvedeny všechny národní programy regionálního rozvoje: program obnovy venkova, podpora úprav bývalých vojenských areálů, obnova obecního a krajského majetku postiženého živelními pohromami a program bezbariérové obce. Na všechny uvedené akce disponuje ministerstvo objemem podpor v rozsahu téměř 1,5 mld. Kč.

Aktivity MZe ČR, zejména Program rozvoje venkova, prezentovala ředitelka odboru venkovských podpor Zuzana Dvořáková, nové podmínky pro 8. kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova (PRV) představila Alena Kubů z odboru řídící orgán PRV. Komunikační most mezi Evropskou komisí státními orgány, jako zpětná vazba, plní Celostátní síť pro venkov, která seskupuje organizace a státní správu při rozvoji venkova, vytváří informační síť a působí i metodicky. Rovněž její činnost a cíle byly předmětem zájmu účastníků. Na semináři se také prezentovaly zkušenosti ze vzdělávací činnosti i z realizace projektů, které prezentovala Škola obnovy venkova Třanovice a LAG Strakonicko.

Rozsahem nejvýznamnější vystoupení k realizaci Programu rozvoje venkova a novým podmínkám příjmů žádostí podrobněji rozvádíme samostatně na dalších stránkách.