LEADER – IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013

24. 3. 2010 Zpravodaj MZe 1/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Přístup LEADER je zajímavou metodou přispívající k rozvoji venkova, která povzbuzuje místní potenciál spojením různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. Místní akční skupiny vytvářejí a realizují místní rozvojové strategie.

Vybrané a nevybrané MAS v opatření IV.1.1. Místní akční skupina
Vybrané a nevybrané MAS v opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Metoda LEADER je v České republice aplikována a dotována od roku 2004. První místní akční skupiny získaly zkušenosti v rámci podopatření LEADER+ Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a národního Programu LEADER ČR, který probíhal v letech 2004–2008.

V rámci programovacího období 2007–2013 je metodě LEADER vyhrazena celá IV. osa Programu rozvoje venkova ČR (PRV). Jejím účelem je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově.

Výběr místních akčních skupin k podpoře z PRV je již ukončen. Probíhal ve dvou kolech a celkem bylo vybráno 112 místních akčních skupin (MAS). Tyto MAS budou na realizaci své místní rozvojové strategie získávat prostředky až do konce programovacího období, tedy do roku 2013. Projekty konečných žadatelů ze svého území mohly vybrané MAS předkládat od roku 2008 již ve čtyřech kolech příjmu Žádostí o dotaci k zaregistrování na regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu. Do konce programovacího období se počítá ještě s 12 koly příjmu žádostí konečných žadatelů z území podpořených MAS. Celková alokace na MAS a realizaci jejich strategií do konce programovacího období je 184,3 milionů EUR (tabulka 1).

Tab. 1: Realizace místní rozvojové strategie
Zaregistrované žádosti Zamítnuté žádosti Schválené žádosti Dokončené projekty
Počet Finanční požadavek Počet Finanční požadavek Počet Finanční požadavek Počet Proplaceno
  (mil. Kč)   (mil. Kč)   (mil. Kč)   (mil. Kč)
2561 1411,29 534 301,41 1058 564,08 130 51,67

Stav Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie k 31. 12. 2009.

V rámci IV. osy PRV mají MAS možnost čerpat také na projekty Spolupráce. Cílem opatření je povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami na národní, ale i nadnárodní úrovni. Zapojit se do těchto projektů mohou i místní akční skupiny, které nepatří mezi 112 MAS vybraných k podpoře z PRV. Příjem Žádostí o dotaci na projekty Spolupráce proběhl již ve třech kolech, do konce programovacího období se počítá ještě se šesti koly příjmu projektů. Celková alokace na toto opatření činí 17,6 mil. EUR (tabulka 2).

Tab. 2: Realizace projektů spolupráce
Zaregistrované žádosti Zamítnuté žádosti Schválené žádosti Dokončené projekty
Počet Finanční požadavek Počet Finanční požadavek Počet Finanční požadavek Počet Proplaceno
  (mil. Kč)   (mil. Kč)   (mil. Kč)   (mil. Kč)
64 216,91 7 23,68 28 100,48 0 0

Stav Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce k 31. 12. 2009.