Světový den vody

21. 6. 2010 Zpravodaj MZe 2/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Již po osmnácté se sešli odborníci na vodní hospodářství při příležitosti Světového dne vody. Na tomto tradičním setkání jsou vždy prodiskutována aktuální témata z oboru vodního hospodářství. Se světovým dnem vody jsou spojeny i vzdělávací aktivity.

Letošního setkání se zúčastnil i ministr zemědělství Jakub Šebesta. "Vodní hospodářství je významným oborem, kterému na ministerstvu věnujeme velkou pozornost," řekl ministr Šebesta a dodal: "Aktuálním tématem je mimo tání sněhu zejména novela vodního zákona, kterou tento týden schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna." Jedná se o obsáhlou novelu, kterou si vyžádal vývoj ve vodním hospodářství a povinnosti dané členstvím ČR v Evropské unii. Novela přináší řadu změn, které snižují administrativní zátěž a náklady spojené s realizací vodního zákona ve státní správě pro podnikatele i občany.

Ochrana před povodněmi je jednou z priorit resortu, o čemž svědčí objem připravených finančních prostředků. Pro období 2007–2013 činí více než 10 mld. Kč. Přičemž čerpání těchto prostředků uspokojivě pokračuje. "Nejen finanční prostředky, ale i legislativní kroky usnadňují budování ochrany před povodněmi, například loňská tzv. malá novela vodního zákona znamenala významný impuls pro tato opatření," uzavřel ministr Šebesta.

V rámci Světového dne vody pořádá ministerstvo zemědělství tradičně výtvarnou soutěž pro děti. Nejlepší díla s vodní tématikou jsou vždy na setkání vystavena. Spuštěn je interaktivní vzdělávací projekt pro děti s názvem "Putování vody". Jeho cílem je představit dětem vodu jako jeden z nejcennějších přírodních zdrojů na naší planetě a zábavnou formou je vzdělávat v oblasti ochrany vod a udržitelného rozvoje ve využívání vodních zdrojů. Projekt běží na webových stránkách www.putovanivody.cz.