Soutěž Vesnice roku – oranžová stuha

21. 6. 2010 Zpravodaj MZe 2/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

V rámci 33. setkání starostů na Dni malých obcí byl slavnostně vyhlášen již 16. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 byly podepsány jednotlivými zástupci vyhlašovatelů.

Na schválení podmínek soutěže se kromě Spolku pro obnovu venkova, ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí také podílí ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo zemědělství se zavázalo ke spolupráci při přípravě Soutěže Vesnice roku, konkrétně má na starosti ocenění Oranžová stuha, které se udílí v rámci soutěže za spolupráci obce a zemědělského subjektu. V souvislosti s aktualizací podmínek soutěže Vesnice roku 2010 byly rovněž upraveny podmínky a charakteristika ocenění Oranžová stuha.

Podmínky soutěže stvrdili předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala, ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška a místopředseda Svazu měst a obcí Josef Bezdíček. Ministr zemědělství Jakub Šebesta, který se v den podpisu zúčastnil zahájení 27. mezinárodního potravinářského veletrhu Salima v Brně, podmínky soutěže podepsal již v předstihu.

Oranžová stuha je součástí soutěže Vesnice roku a cílem je vyhodnotit nejlepší obec za její spolupráci se zemědělskými subjekty v obci. Proto se vyhledávají, zveřejňují a oceňují dobré výsledky partnerských vztahů obcí a zemědělských či lesnických subjektů při obnově vesnice a rozvoji venkova.

Předmětem hodnocení je spolupráce v oblasti péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční dokumenty společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů energie a nezemědělské aktivity. Obce oceněné v krajských kolech soutěže Vesnice roku oceněním Oranžová stuha budou mít možnost v roce 2011 získat dotaci z Programu Podpora obnovy venkova dotaci až do výše 600 tisíc korun. Obec oceněná Oranžovou stuhou v rámci celostátního kola získá dotaci až do výše 800 tisíc korun.