Zemědělství je také rozvoj venkovských oblastí

15. 10. 2010 Zpravodaj MZe 4/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Dne 14. července 2010 premiér Petr Nečas uvedl do funkce nového ministra zemědělství. Ivan Fuksa se poté osobně představil všem zaměstnancům úřadu ve velké aule ministerstva. Zde také poděkoval odstupujícímu ministrovi Jakubu Šebestovi.

Ivan Fuksa pokládá za hlavní priority svého působení vyjednávání s Evropskou Unií o spravedlivých podmínkách pro české zemědělce, úspory a efektivní fungování resortu, odstranění byrokracie a korupce. Ministr ocenil i skutečnost, že je v týmu ministerstva velká řada vynikajících profesionálů. Velkou výhodou nové vlády bude i hladká spolupráce s ministrem životního prostředí, kde je mnoho společných úkolů. Do týmu ministra Ivana Fuksy nově přišli pouze dva náměstci Roman Boček a Juraj Chmiel. Odborní náměstci Oldřich Černoch, Karel Tureček, Jiří Novák a Aleš Kendík zůstávají, mírně se změnily jejich kompetence.

Ministr zemědělství zdůraznil, zemědělství už dávno neznamená výhradně produkci potravin, ale také tvorbu a péči o krajinu, ochranu před povodněmi, reakce na změny klimatu, udržitelné hospodaření s vodou a půdou, ochranu životního prostředí nebo rozvoj venkovských oblastí.

Jeden z prvních problémů, které začal ministr řešit, bylo fungování státního podniku Lesy ČR. "Podniknu razantní kroky k tomu, aby Lesy České republiky přestaly být černou ovcí státní správy, která je soustavně propírána médii za podezřelá výběrová řízení a pochybné projekty. V první fázi uděláme pořádek v oblasti správy a řízení společnosti, v druhé fázi pak nalezneme řešení problému zadávání zakázek na těžbu dřeva," řekl ministr Fuksa.

Krátce před letními povodněmi schválila vláda posílení rozpočtu ministerstva zemědělství o 950 milionů korun na odstraňování škod způsobených povodněmi na zemědělském, lesním a státním vodohospodářském majetku, které se po jarních povodních vyšplhaly na 1,56 miliardy korun. Škody na majetku způsobené srpnovými povodněmi resort vyčíslí a předloží vládě koncem září.

Vláda schválila také žádost Ministerstva zemědělství o bezúročnou půjčku do Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) ve výši 1,5 mld. Kč na řešení financování projektů Programu rozvoje venkova. Dalších 360 mil. Kč zajistí komerční úvěr. Obě půjčky budou postupně spláceny v letech 2011 až 2013, neovlivní zvyšování deficitu státního rozpočtu, ale umožní hladký průběh realizace projektů Programu rozvoje venkova.

Vláda v srpnu rovněž projednala materiál ministerstva zemědělství "Aktuální stav plnění požadavků EU na čištění městských odpadních vod", o kterém podrobněji informujem na následující straně. Z resortu zemědělství také byla vládě předložena pravidelná hodnotící "Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009", která je pravidelnou každoroční bilancí stavu vodního hospodářství v uplynulém roce.

Zahájení výstavy Země živitelka
Zahájení výstavy Země živitelka

Ministr zemědělství Ivan Fuksa spolu s prezidentem České republiky Václavem Klausem zahájil 37. ročník mezinárodní výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. V úvodním projevu zmínil rovněž své osobní priority, za které považuje řešení pozemkových úprav a dokončení restitucí.

Připomenul zemědělcům své tažení proti zbytečné byrokracii, které může ve výsledku ušetřit nemalé peníze i pomoci posílit konkurenceschopnost českého zemědělství. Na Večeru venkova, v rámci výstavy, bylo oceněno 21 nejlépe fungujících Místních akčních skupin – čtrnáct jich získalo uznání za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou LEADER, zbývající za konkrétní dobré příklady z praxe.

Ministr Fuksa se na výstavě rovněž zúčastnil semináře Spolku pro obnovu venkova, kde uvedl, že je třeba se soustředit na hospodaření v krajině, na erozi půdy a opatření proti povodním.