Ochrana půdy a péče o krajinu

12. 8. 2011 Zpravodaj MZe 3/2011 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Koncem května představil na tiskové konferenci ministr zemědělství Ivan Fuksa jedno ze svých základních témat – ochranu půdy a péči o krajinu.

Eroze půdy v České republice ohrožuje téměř 45 % celkové rozlohy orné půdy. Proto ministr zemědělství prosadil nová a přísnější pravidla GAEC o hospodaření na erozně ohrožených půdách, která začnou platit od 1. července 2011. Hlavním cílem je ochrana zemědělské půdy, celková péče o krajinu a důraz na urychlení pozemkových úprav mj. i v souvislosti s ochranou proti povodním. K problematice se na tiskové konferenci vyjádřil také vrchní ředitel Ústředního pozemkového úřadu Ing. Jaroslav Vítek, MBA, a ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Ing. Jiří Hladík, PhD. K uvedené problematice je věnován samostatný článek o pozemkových úpravách.

V rámci aktivit ministra zemědělství je nutno připomenout jeho nedávné jednání s eurokomisařem Dacianem Cioloşem o nové podobě společné zemědělské politiky po roce 2013.

Ministr dlouhodobě usiluje o to, aby české hospodářské podniky nedoplácely na svou velikost danou historickým vývojem. Eurokomisař Dacian Cioloş řekl, že opatření, která by měla být součástí navrhované reformy, by neměla být na újmu velkým zemědělským podnikům, které v Česku převažují, a neměla by zmenšit finanční příspěvek, který je směřovaný do České republiky.

Ministru Fuksovi se už koncem února podařilo v Bruselu dojednat takzvanou blokační koalici členských států proti zastropování přímých plateb podle velikosti zemědělských podniků. Dacian Cioloş uvedl, že Evropská unie je na začátku diskuse o reformách společné zemědělské politiky a první legislativní návrhy budou teprve v druhé polovině letošního roku. Teprve potom začne zhruba roční diskuse nad návrhy reformy.