Počet trestně stíhaných zastupitelů v posledních letech roste

25. 3. 2015 Fond Otakara Motejla Reforma veřejné správy

Praha – Zveřejňování informací, efektivní kontrolní mechanismy, precizní dokumentace k zásadním rozhodnutím a respekt k opozici. Tyto stěžejní body dobrého vládnutí v komunální politice vzešly z konference Otvírejme radnice II., která přilákala do Prahy bezmála 150 zastupitelů a aktivních občanů z celé ČR. Společně s politology, advokáty a experty řešili, jak české radnice učinit více transparentní a vstřícné vůči občanům.

Otvírejme radnice II. – konference o transparentní komunální politice
Otvírejme radnice II. – konference o transparentní komunální politice

„V poslední době prochází česká komunální politika malou renesancí. Přibývá lidí, kteří se zajímají o dění ve své obci, a starostů, kteří se nebojí jim naslouchat. Konference Otvírejme radnice chce tento trend podpořit a poskytnout novým zastupitelům a aktivním občanům praktické znalosti i podporu,“ říká Jiří Knitl z Fondu Otakara Motejla, který spolu s Vysokou školou ekonomickou v Praze konferenci zorganizoval.

Zastupitelé, kteří vzešli z aktivistického podhoubí, přišli na radnice s velkou chutí měnit věci k lepšímu. Často ale narážejí na nečekané překážky. Problematický může být třeba přístup k informacím, které zastupitelé potřebují pro své rozhodování, např. zápisy z jednání rady. „Největším překvapením pro mne bylo zjištění, že naše radnice je zavřená nejen občanům, ale i zastupitelům obce a brání nám v přístupu k informacím, na které máme z výkonu svého mandátu zákonné právo,“ říká Renata Chmelová, zastupitelka na Praze 10. „Podle zákona může každý občan Prahy 10 a zastupitel nahlédnout do přijatých usnesení Rady MČ Praha 10, včetně všech příloh. Usnesení na internetových stránkách naší radnice však obsahují často jenom název bodu a skutečnost, že byl přijat. Konkrétní informace, například za jakých podmínek užívá místostarosta služební vůz z prostředků Prahy 10, zůstává neveřejná a nedostupná občanům i zastupitelům,“ pokračuje v kritice Chmelová a dodává: „Zhruba týden poté, co jsem na tuto skutečnost upozornila na zastupitelstvu, vydal tajemník úřadu příkaz, podle kterého například nesmí současný zastupitel nahlížet do usnesení minulých rad, ale také nesmí informovat další osoby o obsahu, o němž se v dokumentaci dočte. Takovýto přístup považuji za odporující českému právu,“ doplňuje Renata Chmelová a dodává: „Podali jsme proto stížnost na magistrát, který do týdne toto restriktivní nařízení tajemníka zrušil.“ Nadějné zprávy ale přicházejí kupříkladu z Prahy 7. „Otočili jsme zavedená pravidla. Zveřejňujeme vše, co není tajnou nebo citlivou informací. Na zasedání zastupitelstva jsme vyčlenili dvakrát 30 minut na podněty občanů a body, které občany zajímají, předřazujeme,“ řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Na zastupitele prosazující transparentnost číhají i nástrahy. S jejich rolí je spojena obrovská odpovědnost. Právní experti proto doporučují vzdělávat politiky i úředníky, pořizovat precizní zápisy z důležitých jednání a mít rozhodnutí podložená jasnými faktickými argumenty. Zastupitelé musí spravovat veřejný majetek s péčí dobrého hospodáře, ne vždy ale dostatečně rozumí všemu, co schvalují. V takovém případě je důležité opatřit si stanovisko odborníka, např. znalecký posudek. To platí například v případě, že nově zvolené zastupitelstvo zdědí nevýhodné smlouvy, které nelze zrušit. „V takovém případě by nové zastupitelstvo mělo učinit pokus nevýhodné smlouvy zrušit,“ říká Jiří Pavlík z kabinetu nejvyššího státního zástupce. „Pakliže si nechá učinit právní analýzu, která zjistí, že smlouvu zrušit nelze, tak by trestní odpovědnost neměla přicházet v úvahu. Jiná je však situace v případě, kdy si nové zastupitelstvo je vědomo nevýhodných smluv, ale s danou situací nic neudělá,“ doplňuje Pavlík. Jak upozornil Jakub Blažek, advokát specializující se na trestní odpovědnost politiků a úředníků, z letech 1995–2014 bylo stíháno 259 zastupitelů. „Zatímco v roce 2010 bylo trestně stíháno pět zastupitelů, tak v roce 2013 jsme již zaznamenali 75 trestně stíhaných zastupitelů a v roce 2014 pak 69,“ říká Blažek. Jak sám uvádí, tato čísla nevychází z oficiálních statistik, ale jsou založena na mapování Unie obhájců.

Diskutovalo se též o nových trendech – otevírání dat měst, zveřejňování smluv nebo využívání sociálních sítí pro komunikaci s občany. Nováčci na radnicích, zejména ti, kteří se v opozici dostali do složité situace, ocenili praktické tipy a zkušenosti i možnost setkání se zkušenějšími kolegy. Z konference byl pořízen videozáznam.

Partnery konference jsou Klub mladých politologů, HlídacíPes.org, Otevřená společnost, Oživení, Takeplace a Transparency International ČR.

Fond Otakara Motejla
přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. Financuje významné nevládní organizace (např. Transparency International, Frank Bold či Oživení) i lokální občanské iniciativy. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří prosazování otevřených dat na úřadech a vznik platformy online nástrojů pro občany na www.nasstat.cz. Fond Otakara Motejla založila a spravuje Nadace Open Society Fund Praha a přispívají do něj soukromí dárci a firmy.