Vláda schválila akční plán Strategie regionálního rozvoje

Informace MMR 2/2019 1.

24. 4. 2019 OF 2/2019 Regiony

Ministryně Klára Dostálová předložila počátkem února vládě akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR, který určuje priority a potřeby České republiky v oblasti rozvoje regionů v následujících dvou letech. Vzhledem k odlišným podmínkám v jednotlivých regionech je smyslem akčního plánu usměrňovat politiku státu tak, aby reagovala na tato specifika a největší problémy daného regionu.

„Akční plán navazuje na Strategii regionálního rozvoje a rozpracovává její plnění. Samotná Strategie je pro náš stát klíčový dokument, který určuje směrování regionální politiky. V nadcházejících letech je potřeba věnovat se zejména podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území, a tím přispět ke snižování regionálních rozdílů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Schválený Akční plán na roky 2019–2020 navazuje na Akční plán zpracovaný pro období 2017–2018. Jedná se o krátkodobý realizační plán, jehož cílem je rozpracovat a konkretizovat opatření Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 a souhrn aktivit k její naplnění. Reaguje zároveň na aktuální potřeby v regionech, mezi které jsou například zlepšování občanské vybavenosti v obcích, na což reagují dotační tituly MMR. Součástí Akčního plánu je i přehled národních dotačních titulů všech ministerstev.

Kompletní dokument

Seriál Informace MMR 2/2019
  1. Vláda schválila akční plán Strategie regionálního rozvoje, 24. 4. 2019 (právě čtete)
  2. 5,2 miliard korun na projekty regionů, 25. 4. 2019
  3. Na podporu bydlení šla vloni miliarda korun, 26. 4. 2019
  4. Program RE:START nabírá na intenzitě, 29. 4. 2019
  5. Stavební úřady v obcích mohou získat peníze na výkony rozhodnutí, 30. 4. 2019
  6. Obrovský zájem o národní dotace, 2. 5. 2019