Obrovský zájem o národní dotace

Informace MMR 2/2019 6.

2. 5. 2019 OF 2/2019 Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj v průběhu podzimu vyhlásilo výzvy na podávání žádostí o národní dotace v oblasti bydlení, cestovního ruchu, územního plánování a regionálního rozvoje. Zájem o národní dotace byl enormní, přičemž převis žádostí v některých dotačních programech je až desetinásobný. Žádosti budou vyhodnoceny nejdříve na konci dubna a v průběhu května.

„Velké množství zájemců o dotace se na nás obrací ohledně stavu svých žádostí. Vzhledem k velkému počtu přijatých žádostí, který ukazuje důležitost a potřebu naší podpory, všechny žadatele prosíme, aby vyčkali na uveřejnění seznamu vyhodnocených žádostí. Ty vždy vyvěšujeme na našich webových stránkách pod jednotlivé programy a dotační tituly,“ uvedl náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

Nejvíce žádostí eviduje Ministerstvo pro místní rozvoj od obcí do třech tisíc obyvatel na místní komunikace, kde se sešlo přes tisíc žádostí o dotace s požadavkem přes dvě miliardy korun, a na rekonstrukce a přestavbu veřejných budov. Zde se finanční požadavek dostal přes dvě a půl miliardy korun. Celkově se v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ sešlo přes čtyři tisíce žádostí. Velký zájem byl také například o pečovatelské byty a o podporu výstavby výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů. Počet přijatých žádostí s požadavky naleznete níže.

Příjem žádostí o podporu v rámci národních programů Ministerstva pro místní rozvoj byl zahájen v průběhu podzimu minulého roku. Většina z nich byla ukončena k 28. únoru. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní musí všechny žádosti důkladně vyhodnotit. Výsledky hodnocení budou zveřejněny nejdříve na konci dubna a v průběhu května. Žadatelé by tedy měli sledovat webové stránky jednotlivých programů/dotačních titulů na www.mmr.cz, kde dané seznamy naleznou.

Výzva na podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a programu Studie využití vládou doporučených brownfieldů končí až 31. 5. 2019. Pro zájemce o dotace v rámci těchto programů připravilo ministerstvo seminář, který se konal 23. dubna.

Program Počet (ks) Požadavek (Kč) Alokace (Kč) Předpokládaný termín vyhodnocení
Podpora obnovy místních komunikací (do 3 tis. obyvatel) 1 084 2 220 982 363 190 000 000 1. 5. 2019
Podpora obnovy místních komunikací (3–10 tis. obyvatel) 164 464 968 804 200 000 000
Podpora obnovy místních komunikací (10 tis. obyvatel +) 58 241 384 023 190 000 000
Podpora obnovy sportovní infrastruktury (do 3 tis. obyvatel) 308 825 041 557 450 000 000
Podpora obnovy sportovní infrastruktury (3–10 tis. obyvatel) 95 261 751 125 150 000 000
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (do 3 tis. obyvatel) 183 143 894 752 20 000 000
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 56 37 551 347 35 000 000
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (do 3 tis. obyvatel) 725 2 572 186 741 100 000 000
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů (do 3 tis. obyvatel) 497 165 110 580 20 000 000
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (do 3 tis. obyvatel) 979 900 697 569 70 000 000
Podpora dostupnosti služeb (do 1 tis. obyvatel) 10 9 590 736 20 000 000
Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí (do 3 tis. obyvatel, dobrovolné svazky obcí) 49 9 680 427 5 000 000
Celkem Podpora rozvoje regionů 2019+ 4 208 7 852 840 024 1 450 000 000
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 17 2 2056 600 50 000 000
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách MěÚ a OÚ 8 10 719 533 10 000 000
Euroklíč 1 4 688 543 5 000 000
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 41 99 461 048 100 000 000
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 77 118 694 607 150 000 000 1. 4. 2019
Marketingové aktivity v cestovním ruchu 22 29 060 348 100 000 000
Pečovatelské byty 40 253 700 000 200 000 000
Komunitní domy seniorů 23 219 075 000 150 000 000
Výstavba technické infrastruktury 93 97 529 408 50 000 000
Podpora výstavby výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů 208 279 293 484 200 000 000
Podpora výstavby v oblastech se strategickou průmyslovou zónou 8 128 428 133 175 000 000
Územní plán 103 22 922 632 20 000 000
Architektonické a urbanistické soutěže obcí 8 2 119 000 5 000 000
Seriál Informace MMR 2/2019
  1. Vláda schválila akční plán Strategie regionálního rozvoje, 24. 4. 2019
  2. 5,2 miliard korun na projekty regionů, 25. 4. 2019
  3. Na podporu bydlení šla vloni miliarda korun, 26. 4. 2019
  4. Program RE:START nabírá na intenzitě, 29. 4. 2019
  5. Stavební úřady v obcích mohou získat peníze na výkony rozhodnutí, 30. 4. 2019
  6. Obrovský zájem o národní dotace, 2. 5. 2019 (právě čtete)