Program Výstavba

Informace MMR 4/2019 1.

25. 9. 2019 OF 4/2019 Dotace

Od letošního května Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí nový dotačně úvěrový program Výstavba, který využívá základní prvky původního návrhu zákona o sociálním bydlení. Tato cesta podpory je výrazně rychlejší než tvorba nového zákona, kdy by první byty vznikly nejdříve na konci roku 2021.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

V srpnu bylo evidováno sedm žádostí od obcí v celkové částce 65,6 milionů korun. Předpokládá se, že až se po prázdninách začnou scházet zastupitelstva, přibyde i počet žádostí. Obce přirozeně musejí celý projekt připravit a nechat si ho zastupitelstvem schválit. Ministerstvo zahájilo přípravu nové koncepce bydlení pro příští dekádu, kde ve spolupráci s řadou partnerů navrhne další možná řešení problému dostupnosti bydlení. Jedním z pilířů bytové politiky je v neposlední řadě správně nastavený dávkový systém v bydlení, který by měl daným cílovým skupinám obyvatel umožnit snížení nákladů na bydlení.

Programem Výstavba chce MMR podpořit obce při pořizování nájemních sociálních bytů. Ty mohou být nabídnuty například seniorům nebo matkám či otcům samoživitelům s nízkým příjmem. Program však cílí i na podporu nájemních dostupných bytů dle potřeb obce. Tato cesta je mnohem rychlejší než tvorba zákona.

Ministerstvo pro místní rozvoj mimo jiné svými dotacemi kontinuálně podporuje bydlení pro seniory, ať už jde o podporu výstavby pečovatelských bytů pro seniory starší 65 let nebo podporu výstavby komunitních domů seniorů pro osoby starší 60 let. Od roku 2014 poskytlo MMR na tyto dotační tituly více než 1,4 miliardy korun.

Na základě nových údajů Českého statistického úřadu ohledně průměrných nákladů na výstavbu 1 m2 užitkové plochy bytu byly aktualizovány: Příručka pro žadatele o dotaci, Výpočet výše dotace na pořízení sociálního domu a Výpočet výše dotace a úvěru na pořízení smíšeného domu. Využívejte aktualizované dokumenty na www.sfrb.cz.

Seriál Informace MMR 4/2019
  1. Program Výstavba, 25. 9. 2019 (právě čtete)
  2. Problémy obcí na Příbramsku, 26. 9. 2019
  3. Podpora architektonických přístupů, 27. 9. 2019
  4. Územní plány a Nový stavební zákon, 1. 10. 2019
  5. Zasedání Rady pro evropské fondy, 2. 10. 2019
  6. Nová opatření v programu RE:START, 3. 10. 2019
  7. Česká republika a udržitelný rozvoj, 8. 10. 2019