Územní plány a Nový stavební zákon

Informace MMR 4/2019 4.

1. 10. 2019 OF 4/2019 Územní plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří celkem 93 projektů na zhotovení vlastních územních plánů za 19,3 milionů korun. Nejvíce obcí s novým územním plánem bude ve Středočeském kraji.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Z těchto dotací si mohou obce zpracovat návrh nového územního plánu. Ten je klíčový pro výstavbu a udržitelný rozvoj obce spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Každoroční velký zájem o tuto podporu dokazuje, že díky vzniku dokumentů územního plánování dojde ke zlepšení, zefektivnění, vyšší transparentnosti a zrychlení rozhodování v obci.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 5. 11. 2018 výzvu z podprogramu „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ na dotační titul „Územní plán“, jehož smyslem je podpora zpracování návrhu územních plánů obcí na území ČR. Žadatelem mohla být obec, která neměla žádný územní plán, nebo měla územní plán obce či územní plán sídelního útvaru, jehož platnost skončí do 31. 12. 2022. Tato výzva byla ukončena dne 31. 1. 2019. V rámci dotačního titulu „Územní plán“ pro rok 2019 bylo předloženo 103 žádostí s celkovým požadavkem přes 22 milionů korun.

Nový stavební zákon

Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení. A navíc jedno úložiště dat a jeden výklad stavebního práva. Vláda koncem června schválila věcný záměr nového stavebního zákona, který toto vše umožní. Nyní dojde ke zpracování paragrafového znění, aby platilo: Povolení za šedesát dnů, do jednoho roku i s přezkumem.

„Projednat a prosadit takto radikální změnu současného stavu legislativy v oblasti stavebnictví je velmi složité a hledání kompromisů obtížné, je to ale také nesmírně důležité pro další rozvoj České republiky. Ráda bych poděkovala všem resortům a dalším organizacím a institucím za vstřícný a konstruktivní přístup při přípravě a projednání návrhu věcného záměru,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Nová legislativa by měla být poslána do Parlamentu ČR v první polovině roku 2020.

Seriál Informace MMR 4/2019
  1. Program Výstavba, 25. 9. 2019
  2. Problémy obcí na Příbramsku, 26. 9. 2019
  3. Podpora architektonických přístupů, 27. 9. 2019
  4. Územní plány a Nový stavební zákon, 1. 10. 2019 (právě čtete)
  5. Zasedání Rady pro evropské fondy, 2. 10. 2019
  6. Nová opatření v programu RE:START, 3. 10. 2019
  7. Česká republika a udržitelný rozvoj, 8. 10. 2019