Devět tisíc nových míst pro předškoláky

Informace MMR 4/2021 7.

14. 10. 2021 OF 4/2021 Dotace

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje MMR, podpořil na 386 projektů mateřských škol za téměř 5,4 miliardy korun. Dotace tak umožní zvýšit kapacitu školek o více než 9000 míst.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Nejvíce nových míst ve školkách a předškolních vzdělávacích zařízeních přibylo ve Středočeském kraji, je jich 2599, a Jihomoravském kraji, kde je možné do školek přijmout o 1334 předškoláků více. Tomu odpovídá i výše investic z IROP v těchto krajích, která je přes 1,7 miliardy korun ve Středočeském kraji a 885 milionů korun v Jihomoravském kraji,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Finance, které IROP v letech 2014–2020 rozdělil mezi mateřské školky a předškolní zařízení, byly využity na výstavbu nových budov nebo pavilonů, přístavby nebo rekonstrukce stávajících budov. Z dotací bylo pořízeno nejen nové vybavení pro děti, ale vybavily se z nich i jídelny nebo technické a hygienické zázemí.

S podporou mateřských škol se počítá rovněž v období 2021–2027, kdy je v IROP připraveno přes 3,7 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora bude určena na navyšování kapacit mateřských škol a zlepšování podmínek v mateřských školách, jako např. hygienické zázemí, bezbariérovost nebo venkovní prostory MŠ.

Seriál Informace MMR 4/2021
  1. Projektové a finanční řízení projektů z evropských fondů – semináře, 6. 10. 2021
  2. Začínají oblíbené soutěže MMR, 7. 10. 2021
  3. Bytové domy bez bariér, 8. 10. 2021
  4. Kauce na bydlení, 11. 10. 2021
  5. Pomoc lidem postiženým tornádem, 12. 10. 2021
  6. Vzdělání je nejlepší investicí, 13. 10. 2021
  7. Devět tisíc nových míst pro předškoláky, 14. 10. 2021 (právě čtete)
  8. Nárůst cen stavebních materiálů, 18. 10. 2021