Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 III.

Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 3.

6. 12. 2022 OF 4/2022 Regiony

Kostelec, Lukavec, Slatinice

Kostelec

Jihomoravský kraj, okres Hodonín, starostka Ing. Vlasta Lochmanová

Kostelec je vinařská obec, leží severovýchodně od Kyjova v krajině mírné pahorkatiny jižně od masivu Chřibů. Žije zde 894 obyvatel převážně dojíždějících za prací do Kyjova, Hodonína a Brna.

Kostelec
Kostelec

Společenský život obce vychází z historických svátků a zvyků, které doplňuje řada nových tradic – žehnání vín, setkání sousedů aj. Národopisný soubor Kosteláci reprezentuje doma i v zahraničí na folklórních akcích v lidových krojích.

Příjmy obce v loňském roce dosáhly 23,4 mil. Kč, z toho daňové příjmy 13,9 mil. Kč. Krajinný plán vedl k postupnému ukončení pozemkových úprav, které pokračují budováním společných zařízení. Obec zrealizovala velký projekt vybraných krajinných opatření včetně protierozních. V minulosti získala obec v soutěži bílou a modrou stuhu.

Lukavec

Ústecký kraj, okres Litoměřice, starosta Ing. Tomáš Šenfeldr

Lukavec je malá vesnička na levém břehu Labe, necelé tři kilometry od Lovosic. Celkový počet obyvatel je 360, ale Lukavec v minulosti již získal v soutěži modrou i zelenou stuhu, zlatou cihlu i Cenu naděje.

Lukavec
Lukavec

Obec měla v roce 2021 příjmy ve výši 9,8 mil. Kč, z toho daňové 5,7 mil. Kč. Disponuje 13 obecními byty a nově také od roku 2020 obec vybudovala 11 sociálních bytů v rekonstruovaném zámku, kde je umístěn i obecní úřad.

V místě je dostatek pracovních příležitostí v místních firmách, a navíc zde vzniklo velké logistické centrum pro tisíc pracovníků. Největší spolek je fotbalový klub, který má 120 členů a několik oddílů a pořádá každoročně týdenní fotbalové kempy pro děti (až 80 účastníků).

Slatinice

Olomoucký kraj, okres Olomouc, starosta Bc. Ondřej Mikmek

Lázeňská obec Slatinice leží v prostoru mezi městy Olomouc, Prostějov a Litovel na úbočí Velkého Košíře (nejvyšší hory na Hané – 442 m. n. m.). Slatinice a Lípy mají celkem 1565 obyvatel, kteří využívají železniční i autobusové spojení s okolními městy.

Slatinice
Slatinice

Největším místním zaměstnavatelem jsou Lázně Slatinice, které využívají sirný pramen a léčí nemoci pohybového ústrojí, nervové, kožní a onkologické. Obec hospodařila v roce 2021 s rozpočtovými příjmy ve výši 40,1 mil. Kč, z toho daňové 26,9 mil. Kč.

Bohatý společenský život obohacuje např. ochotnický spolek a folklorní soubory. Obec spravuje a hospodaří s obecními lesy a probíhají zde komplexní pozemkové úpravy. Mají zpracovánu Místní energetickou koncepci, která řeší energetickou soběstačnost obce v součinnosti s místními podnikateli.

Seriál Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022
  1. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 I., 14. 11. 2022
  2. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 II., 24. 11. 2022
  3. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 III., 6. 12. 2022 (právě čtete)
  4. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 IV., 16. 12. 2022