Národní stálá konference

Informace MMR 5/2022 2.

27. 12. 2022 OF 5/2022 Regiony

Národní stálá konference si během své existence získala respekt jako platforma, na které se schází zástupci ministerstev s partnery z krajů, obcí i místních akčních skupin.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá Národní stálou konferenci pravidelně několikrát ročně. Jedná se o platformu sloužící na jednu stranu k přenosu informací směrem od státu k územním partnerům, ale současně také k přenosu informací od územních partnerů směrem ke státu.

Připravované dotační výzvy, aktuální dění v regionální politice i Národní plán obnovy. To byla témata jednání konference v polovině listopadu, na které se sešli zástupci ministerstva se zástupci územních partnerů a resortů.

Politika státu směrem ke krajům, městům a obcím musí vycházet ze skutečných potřeb regionů. „Jednoduše, dělat projekty odspodu, vědět přesně, co je potřeba, a dle toho i směřovat peníze a nastavovat pravidla regionálních programů,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který se stal předsedou konference.

Prostřednictvím konference Ministerstvo pro místní rozvoj usiluje o posílení územní dimenze a o zohledňování územních specifik jednotlivých regionů, zejména těch hospodářsky a sociálně ohrožených, při nastavování podmínek dotací nebo jiné formy podpory. Za tímto účelem vytváří i Akční plán Strategie regionálního rozvoje a Souhrnný akční plán RE:START, které shrnují hlavní cíle regionální politiky v následujícím dvouletém období.

Pozornost konference se zaměřila také na aktuální informace z regionální politiky, politiku soudržnosti, připravované dotační výzvy v jednotlivých operačních programech i na Vládní výbor pro regionální politiku, který zajistí ještě efektivnější zohledňování potřeb jednotlivých regionů.

Seriál Informace MMR 5/2022
  1. Investice do rozvoje regionů jsou srdcem evropského projektu, 22. 12. 2022
  2. Národní stálá konference, 27. 12. 2022 (právě čtete)
  3. Podpora z evropských fondů, 28. 12. 2022