Podpora z evropských fondů

Informace MMR 5/2022 3.

28. 12. 2022 OF 5/2022 Dotace

V Praze zasedala Rada pro fondy EU na pracovní úrovni. Vzhledem ke končícímu programovému období 2014–2020 byl projednán dosavadní vývoj čerpání finančních prostředků z fondů EU a s ním i spojená rizika s jejich dočerpáním. Doposud bylo v ČR příjemcům z fondů EU proplaceno 535,5 miliard korun, tj. 81,2 % všech prostředků v končícím období.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Česká republika byla dosud v čerpání úspěšná a dlouhodobě se umísťuje v žebříčku čerpání členských státu na předních místech. Pro letošní rok se také podařilo s předstihem v létě splnit pravidlo n+3 a tudíž nepřijdeme o žádné finanční prostředky z alokace na rok 2019. Vzhledem k tomu, že se programy pro období 2014–2020 blíží k závěrečné fázi, je nyní třeba zaměřit se na rizika spojená s úspěšným dočerpáním přidělené alokace. V tomto ohledu bude rok 2023 rozhodující,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů Daniela Grabmüllerová.

Na jednání byla členům Rady pro fondy EU na pracovní úrovni předložena „Zpráva o rizicích implementace programů v roce 2022“. Z ní vyplývá, že současná situace ohrožuje u některých programů úspěšné dočerpání alokace z období 2014–2020. Nejen z důvodu navyšování cen a prodlužováním termínu plnění veřejných zakázek hrozí riziko odstupování od realizace projektů u vysokého počtu projektů. Zároveň má současný vývoj ekonomiky vliv na nedostatečný zájem o některé oblasti podpory. Řešením je, aby řídící orgány podnikly co nejdříve potřebné kroky k administrování všech projektů a přijatých žádostí o platbu a zintenzivnili komunikaci s příjemci. Pro část prostředků je nutné najít nové pokrytí nebo využít flexibilitu a další dostupné nástroje, např. FAST CARE.

Seriál Informace MMR 5/2022
  1. Investice do rozvoje regionů jsou srdcem evropského projektu, 22. 12. 2022
  2. Národní stálá konference, 27. 12. 2022
  3. Podpora z evropských fondů, 28. 12. 2022 (právě čtete)