Jak přitáhnout udržitelné investice do měst?

2. 2. 2023 Obec a finance Ostatní

Jak do měst přitáhnout kvalitní development a investice, které budou dlouhodobě udržitelné a nezatíží obecní rozpočet, je v čase zdražování energií a chaotické stavební legislativy jedna z velkých výzev pro nová vedení samospráv. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM), Frank Bold Advokáti a expert na urbánní ekonomiku Vít Zeman se proto rozhodli spojit síly, aby zejména středně velkým městům pomohli chytře řídit rozvoj území.

Národní síť Zdravých měst České republiky

Sadu právně-ekonomických nástrojů pro města představili v lednu na konferenci NSZM: Investice – Energetika – Dobrá praxe.

Zásady pro spolupráci s investory přijala v posledních letech řada měst, jako je Praha, Brno, Pardubice či Jihlava, aby systémově řešila problémy spojené s novou výstavbou. Do městských rozpočtů pomohly zásady přinést stovky milionů korun na rozvoj veřejné infrastruktury, jako jsou parky či školy. „Po zkušenostech vidíme, že nastavení jasných a efektivních pravidel přiláká kvalitní development, musí ale probíhat na základě ekonomických analýz o přínosech a nákladech výstavby. Jedině tak je možné udržitelným způsobem zvyšovat potenciál měst,“ říká Pavel Franc, ředitel advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která zásady a vyjednávání investičních smluv pro řadu měst zajišťovala.

Někdejší náměstek pro územní plánování v Jihlavě Vít Zeman potvrzuje, že propočet provozních a investičních nákladů je při plánování měst klíčový, zásadně se totiž liší podle typu výstavby. „Při plánování rozvoje města a jednání s developery je potřeba mít k dispozici data a vědět, jak s nimi pracovat. Musíte vědět, co se stane, když někde vznikne bytový dům nebo nová čtvrť s rodinnými domy. Pokud to město nemá spočítané, může se stát, že jeho provozní náklady převýší příjmy,“ uvádí Zeman, který je odborníkem na urbánní ekonomiku.

Vstup developera do území města často vyžaduje sepsání smlouvy o spolupráci. Platí to zejména, pokud záměr potřebuje změnu územního plánu nebo investice do veřejné infrastruktury. „Starostové potřebují strategicky zhodnotit svou vyjednávací pozici a pracovat s výpočtem nákladů, které z daného projektu pro obec vyplývají. Když je město připravené asertivně, a přitom konstruktivně jednat, kvalitní investoři to vítají. Vzniká tak skutečné partnerství,“ vysvětluje Tomasz Heczko, vedoucí advokát kanceláře Frank Bold Advokáti.

Experti chtějí pomáhat se sdílením dobré praxe u samospráv a investorů a přispět k vzájemnému porozumění, jaké jsou ekonomické důsledky výstavby a právní možnosti nebo limity spolupráce. Pod záštitou Národní sítě zdravých měst se proto budou konat semináře nebo strukturované rozhovory se starosty měst. „Nestačí jen přilákat investora, ale starostové musí vědět, do čeho v obci investovat, co obec dlouhodobě podpoří a co bude udržitelné z pohledu financí, ale také z hlediska sociálního a životního prostředí,“ říká Petr Švec, ředitel NSZM.

-as-