„Certifikace spisových služeb je navržena trochu jako výpalné v rukách státu,“ kritizuje ministr Bartoš návrh z ministerstva vnitra

4. 7. 2023 Digitální Česko Veřejná správa online

Podle zákona z roku 2021[1] musí elektronická evidence úředních dokumentů, tzv. spisová služba, projít povinnou atestací. Ministerstvo vnitra účinnost zákona již jednou odložilo, nyní avizuje další odklad a poplatek cca 450 000 Kč za provedení atestace.

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj tento postup kritizuje. „V současném návrhu vnitra se ze zákona stává nástroj, jak zvýhodnit velké dodavatele, z atestace se stalo státní výpalné, a mě zajímá proč,“ řekl.

Elektronický systém pro spisovou službu, tedy pro řízení a správu úředních dokumentů, musí některé veřejné instituce používat ze zákona. Aby systémy splňovaly jednotné standardy, navrhl v roce 2021 pirátský poslanec Jakub Michálek jejich povinné atestace, opřené o národní standard. Návrh měl za cíl jak úspory na straně státu, tak kontrolu nad kvalitou dodávaných služeb.

Ministerstvo vnitra však nyní stanovilo poplatek za provedení atestace na cca 450 000 Kč. Podle ministra Bartoše je tato částka neopodstatněně vysoká a vylučuje z trhu prakticky všechny dodavatele až na několik největších. „Podle našich odhadů – a při nutnosti atestaci každé dva roky opakovat – by certifikace stála totéž co samotný vývoj celé spisovky. To je absurdní. Stejně tak nesmyslné je, aby za atestaci platil stejně dodavatel komplexního systému pro ministerstva, jako vývojář malého řešení třeba pro školy nebo obce,“ řekl ministr.

Analytici z kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci dále upozorňují, že se v postupu ministerstva vnitra zapomíná na organizace, které si spisové služby řeší samy, bez externích dodavatelů. Na ty by nákladná povinnost projít atestací dopadla také. Řadě organizací by nezbylo nic jiného, než soutěžit „velká“ řešení a smířit se s výrazně vyššími náklady na provoz služby, kterou jim zákon ukládá. Naopak vývoj otevřených (open-source) řešení spisové služby by čekal zánik.

„Je znepokojivé, že je sice známa výše poplatku, ale přes opakované odklady není jasné, jak bude certifikační proces probíhat. Přitom je zřejmé, že certifikace by se měla týkat podstatných věcí, jako zda služba komunikuje s jinými systémy, a měla by probíhat automatizovaně. Podle našich odhadů by taková atestace nestála víc než 50 tisíc,“ poznamenal ministr Bartoš.

Bartoš na ministerstvo vnitra zaslal připomínky k návrhu zákona o spisové službě, ve kterých pojmenoval zásadní nedostatky, a navrhuje materiál v předložené podobě stáhnout. „Nabízím zástupcům resortu vnitra schůzku nad problematikou a navrhovanými legislativními úpravami. Jsme ale proti dalšímu odkladu, který dané problémy nevyřeší. Zavedení kvalitního a moderního standardu spisové služby je přitom dávno potřeba.“

Poznámky

  1. Dne 1. června 2021 poslanecká sněmovna schválila tzv. DEPO – Předpis 261/2021 Sb., balíček úprav, které mění celkem 169 zákonů a umožňuje další elektronizaci veřejné správy. Úprava zákona o archivnictví a spisové službě uvádí povinnost vést elektronickou spisovou službu pro veřejnoprávní organizace (tj. veřejnoprávní původce), kteří tuto povinnost dosud neměli a stále vedou spisovou službu v podacím deníku v listinné podobě či v aplikaci, která nesplňuje NSESSS.