Dovoz plynu do České republiky klesl v prvním pololetí roku 2023 na nulu. Zásoby zůstávají rekordní

20. 7. 2023 MPO ČR Události

Česká republika se úspěšně připravuje na nadcházející topnou sezónu, a to i přes to, že v prvním pololetí roku 2023 nebyl dovezen ani jeden kubík plynu z Ruska. V důsledku toho sice kleslo saldo dovozu a vývozu plynu, rekordních zásob plynu tedy dosahujeme především díky výraznému snížení spotřeby.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

K 19. červenci 2023 dosáhly zásoby plynu v České republice rekordní hodnoty 3 050,9 milionů m3 a zásobníky naplněny jsou tedy z více než 88 procent. Pro srovnání, v loňském roce dosahovaly 2 604,2 milionů m3. A průměrné zásoby plynu v letech 2019 až 2022 byly 2 471,4 milionů m3.

„Před minulou zimu jsme od různých opozičních poslanců a odborníku slyšeli, že zimu nezvládneme. A že bez ruského plynu už vůbec ne. A realita? Zimu jsme zvládli a od začátku letošního roku k nám nepřitekl ani kubík plynu z Ruska,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že rekordní zásoby plynu jsou nyní v tuzemských zásobnících i přes celkové snížení dovozu plynu způsobené právě ukončením dovozu plynu z Ruska. „Veškerý plyn do České republiky proudil přes Německo,“ dodává ministr.

A zatímco v minulosti do Německa proudil nejvíce plyn z Ruska, dnes dodávky tvoří především dodávky zkapalněného zemního plynu, LNG, z Belgie, které dosahovaly 27,1 % a dále z Holandska 21,9 %. Největší podíl na dodávkách do Německa má plyn z Norska, odkud přiteklo přes 49 procent veškerých dodávek.

„Kapacita LNG terminálu v Nizozemsku, kterou se nám loni podařilo zajistit, nám pokryje až čtyřicet procent roční spotřeby plynu. Zkapalněný zemní plyn tak hraje nenahraditelnou roli v posilování naší energetické bezpečnosti. Proto budeme i nadále pokračovat v jednáních s přátelskými zeměmi o navyšování dodávek a využívání LNG terminálů pro zásobování České republiky,“ říká ministr.

Celkově se dovoz plynu do Německa za první pololetí meziročně snížil o 26,9 procenta. A podle toho se snížilo také saldo dovozu a vývozu plynu z České republiky. To mezi rokem 2022 a rokem 2023 pokleslo o 23,4 procenta.

Rekordně vysokých zásob se tedy daří dosahovat proto, že výrazně klesla spotřeba plynu v České republice. Celková spotřeba plynu od ledna do července v roce 2023 byla 3,960,632 milionů m3, což je o 12 % méně než v roce 2022 a o 20 % oproti průměru let 2019 až 2022.

„Když jsem poprvé přišel s tím, že energetické úspory budou hrát v budoucnosti naší energetiky velkou roli, opozice se mi vysmívala. Nyní zpětně vidíme, že to jsou právě úspory, díky kterým se nám daří rychle plnit zásobníky s plynem a které pomáhají tlačit cenu energií dolů,“ říká ministr a dodává: „Chtěl bych proto poděkovat vám všem, kteří jste se přidali k našemu ministerstvu a ke spotřebě plynu přistupovali zodpovědně. Z uvedených čísel zároveň jasně vyplývá, že tento přístup je třeba zachovat.“

Shrnutí dat

Zásoby plynu v České republice jsou rekordní, k 19. červenci 2023 dosáhly 3 050,9 milionů m3, naplněnost zásobníků je více než 88 procent. Stav zásob v roce 2022 – 2604,2 mil. m3, v roce 2021 – 1 476 mil. m3, v roce 2020 – 2 911,6 mil. m3, v roce 2019 – 2 893,7 mil. m3.

Celková spotřeba plynu v České republice od ledna do července 2023 byla 3 960,63 milionů m3, což je o 20 % nižší než průměr předešlých let.

Veškerý plyn k nám proudí přes Německo. Což vedlo k poklesu salda dovozu a vývozu plynu. Letos je za první pololetí saldo 3,712 miliardy kubíků plynu. To je o 23 procent méně než v loňském roce a o 19 oproti průměru z let 2019 až 2022.

V období ledna až června 2023 bylo do Německa, odkud k nám proudí veškeré dodávky plynu, dodáno více plynu z Norska, Belgie a Nizozemska a žádný plyn z Ruska.

Zatímco v roce 2022 pocházela téměř polovina plynu do Německa (42,7%) z Ruska, v roce 2023 byla tato hodnota nulová. Dovoz plynu z Norska se zvýšil o 1,5 %. Dovoz LNG z Belgie o 8,6 % a dovoz LNG z Nizozemska o 372 %.

Dovoz plynu do Německa se celkově snížil o 26 %.