Knihovnu roku 2023 mají v Halenkovicích

13. 10. 2023 Národní knihovna Ostatní

Knihovnou roku 2023 se stala místní knihovna obce Halenkovice. Městská knihovna v Praze si odnesla cenu za Kiosek – první samoobslužnou pobočku v síti Městské knihovny v Praze (a ČR) a v kategorii Městská knihovna roku 2023 první místo získala Knihovna Kutná Hora. Ocenění pro mladé knihovníky převzala Helena Dlouhá z Knihovny města Ostravy. Ceny byly slavnostně předány 12. října 2023 v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR.

Národní knihovna ČR

Ocenění Knihovna roku uděluje Ministerstvo kultury ČR ve dvou kategoriích: Základní knihovna a Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. V kategorii základní knihovna bylo v roce 2023 nominováno 14 knihoven, přičemž jako vítěznou vybrala porota Místní knihovnu v obci Halenkovice. Dalším dvěma knihovnám byl udělen v této kategorii diplom, který převzali zástupci Místní lidové knihovny Sněžné a Obecní knihovny Dolní Břežany.

Knihovna roku 2023 – místní knihovna obce Halenkovice
Knihovna roku 2023 – místní knihovna obce Halenkovice

Na významný informační počin bylo v nominaci 13 knihoven, z čehož porota vybrala jednoho vítěze a udělila jeden diplom. Vítězem této kategorie byl Kiosek – první samoobslužná pobočka v síti Městské knihovny v Praze, díky kterému se rozšířily stávající služby knihovny. Diplom převzala Krajská vědecká knihovna v Liberci za projekt Knihovna v Křišťálovém údolí.

Všem oceněným osobně blahopřál ministr kultury Mgr. Martin Baxa, který ve svém úvodním slově zmínil: „Jsem hrdý, že Česká republika má jednu z nejhustších sítí knihoven na světě. V knihovnách žije paměť a identita: našeho jazyka i národa, naší kultury a společnosti. Knihovny tím ideálně spojují minulé s přítomným, permanentně připomínají, aktualizují naše kořeny. Je tedy nezbytné práci a každodenní nasazení knihovnic a knihovníků oceňovat a poděkovat.“

Předány byly také ceny Městská knihovna roku 2023, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a zaštiťuje ji Svaz měst a obcí ČR. V této kategorii se do druhého kola soutěže probojovalo 8 knihoven, z nichž porota vybrala tři vítězné. První cenu převzali zástupci Knihovny Kutná Hora, druhé místo obsadila Městská knihovna Havířov a třetí místo získala Městská knihovna Litvínov.

Městská knihovna roku 2023: Knihovna Kutná Hora
Městská knihovna roku 2023: Knihovna Kutná Hora

Každoročně se při příležitosti vyhlášení Knihovny roku také udělují ocenění MARK (Mladá/mladý, moudrá/moudrý; aktivní, atraktivní; rozkvétající, rozumná/rozumný; knihovnice/knihovník). Letos si cenu MARK odnesla Helena Dlouhá z Knihovny města Ostravy.

Kompletní nominace a medailonky k nominovaným a oceněným knihovnám najdete v online katalogu Knihovna roku 2023.

Martina Košanová