Pozitivní přístup Pardubického kraje ke znevýhodněným regionům podporuje také ministerstvo

26. 10. 2023 Pardubický kraj Bydlení a stavby

Ke svému dalšímu jednání se sešel Řídící výbor hospodářsky a sociálně ohroženého území (HSOÚ) ORP Česká Třebová. Jedná se o platformu, jejímž cílem je propojit klíčové aktéry ze samospráv, podnikatelského sektoru, komunit či mikroregionu. Ambicí je cílená podpora regionů, které vycházejí v rámci nastavených parametrů jako znevýhodněné. Vedle České Třebové se v rámci Pardubického kraje jedná také o oblast Moravské Třebové.

Pardubický kraj

„Dlouhodobě se snažíme v rámci našeho kraje identifikovat území, a to až do úrovně obcí, která jsou v různých parametrech znevýhodněné. Proto v rámci našich krajských dotací zvyšujeme podporu pro žadatele, kteří se nachází právě na území, která nám vycházejí jako nějakým způsobem ohrožená. Dalším krokem bylo vytvoření dvou institucionalizovaných ORP v našem kraji, která spadají mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území. Mezi ně patří Česká Třebová a Moravská Třebová,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický, který se úterního jednání zúčastnil.

V rámci svého působení zřizuje řídící výbor také expertní týmy, které se podrobněji zabývají specifickými problémy daných regionů. „V rámci našeho ORP již byla zřízena pracovní skupina například pro rozvoj bydlení. Členy těchto pracovních skupin jsou lidé, kteří se dané problematice v našem městě věnují dlouhodobě, ale také experti z univerzitního prostředí a dalších institucí. Při posledním jednání řídícího výboru jsme iniciovali zřízení další pracovní skupiny, která bude zaměřena na podporu podnikání. Věřím, že ve spolupráci s touto skupinou a podnikatelským inkubátorem, který prostřednictvím nově zřízené pobočky v našem městě posiluje svoji činnost v této části kraje, podnítíme další rozvoj podnikání v České Třebové a okolních obcích,“ uvedl po jednání starosta města a předseda řídícího výboru Zdeněk Řehák.

Hostem jednání řídícího výboru byl také Leo Steiner z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který prezentoval aktuální dotační programy, ale také záměry ministerstva do budoucna. „Pozitivní zprávou z ministerstva pro místní rozvoj je záměr na vyhlášení nového pilotního programu právě pro hospodářsky a sociálně ohrožená území. V tuto chvíli se jedná o záměr, který prozatím nemá jasně nastavené parametry, ale jsme připraveni se do přípravy programu zapojit tak, aby zde byla opravdu zohledněna potřeba regionu. Pokud bychom se pro začátek pohybovali na avizované částce 140 milionů korun, tak to samozřejmě bereme jako start do dlouhodobější podpory pro tato území ze strany státu. Dohodli jsme se také na tom, že se budeme aktivně podílet na nastavení dotačních titulů tak, aby se státní a krajské dotace doplňovaly. Jsme připraveni naší zkušeností pomoci i ministerstvu, aby dotační programy byly nastavené co nejlépe pro samotné žadatele,“ řekl hejtman Netolický. „Ministerstvo pro místní rozvoj vnímá velmi pozitivně náš přístup k hospodářsky a sociálně ohroženým územím jako výjimečný projekt v rámci celé České republiky, kdy můžeme sloužit jako vzor pro další kraje. Proto je také ministerstvo připravené s námi celou řadu kroků konzultovat,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

V rámci jednání se řešila také celá řada již velmi konkrétních projektů. Jedním z nich je vytvoření nízkoprahového centra ve vyloučené lokalitě Borek přímo v České Třebové. „V rámci výzvy Národního plánu obnovy na zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb se nabízí možnost vytvořit ve vyloučené lokalitě Borek nízkoprahové centrum a vzdělávací aktivity, které by byly pro tuto oblast velmi přínosné. Vzhledem k tomu, že je možnost získat až 100 procent z uznatelných nákladů, tak jsem přesvědčený, že by mělo město činit všechny kroky k tomu, aby se záměr podařilo zrealizovat,“ řekl hejtman, který toto téma řešil také se zástupci Agentury pro sociální začleňování.