Ambasadorem kvality ČR je Magistrát města Plzně

10. 11. 2023 Obec a finance Ostatní

Česká společnost pro jakost je uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace i jednotlivce, kteří kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně tak uděluje tituly Ambasador kvality České republiky a další ocenění, které slavnostně vyhlásila 6. listopadu v Praze.

Ambasador kvality České republiky

Ocenění Ambasador kvality ČR v podnikatelském sektoru získala společnost Drylock Technologies s.r.o. Ve veřejném sektoru si titul Ambasador kvality ČR odnáší Magistrát města Plzně.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková při příležitosti zveřejnění výsledků uvádí: „Mám velkou radost z toho, že se každoročně do našich cen hlásí organizace, které si drží vysoký standard řízení, pečují o zaměstnance a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu. Oceňujeme odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací, a dát tak dalším organizacím skvělý příklad hodný následování.“

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stala pro rok 2023 společnost Drylock Technologies s.r.o., významný evropský výrobce hygienických výrobků pro děti a dospělé. Závod v Hrádku nad Nisou je největší v Evropě a je vybaven nejmodernějšími výrobními a laboratorními technologiemi. Společnost je součást rodinné firmy se sídlem v Belgii, která vlastní po celém světě sedm dalších továren.

Vítězem ceny a Ambasadorem kvality České republiky za rok 2023 ve veřejném sektoru se stal Magistrát města Plzně. Hodnotitele zaujal především poctivý zájem magistrátu o kvalitu a o úsilí vkládané do jejího neustálého zvyšování, stejně jako do efektivity fungování magistrátu či zvyšování kvality života občanů na území města Plzně. Hodnotitelé dále ocenili angažovanost vedoucích pracovníků, se kterými měli možnost hovořit, a kteří ke své práci přistupují nejen pragmaticky, ale i srdcem. Zasazují se o to, aby se podařilo prostřednictvím efektivních vnitřních procesů a excelentních služeb poskytovaných úřadem posilovat pozitivní image celého magistrátu i města jako celku.

Cena Ambasador kvality je určená organizacím bez rozdílu velikosti a sektoru, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality. Ambasador kvality České republiky patří k soutěžím, které sice nejsou administrativně náročné, ale účastníkům nasazují laťku vysoko. Jde zde o výsledky a realitu, s jakou je kvalita ve všech svých ohledech naplňována. Pro postup mezi finalisty je nutné dosáhnout bodového skóre alespoň z 80 %.

Vítězem Ceny za návrat do života se stalo za rok 2023 ParaCENTRUM Fenix, z.s. S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáhá centrum lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Jsou podporou v náročné životní změně, ukazují cestu a bojují za lepší společenské začlenění a kvalitu života.

CZECH MADE je tradiční značkou kvalitních výrobků a služeb. Vyjadřuje, že výrobek nebo služba byly ověřeny nezávislou organizací a splňují kritéria stanovená špičkovými odborníky. Právo užívat značku kvality CZECH MADE na své výrobky a služby získaly tři společnosti: Jabor pro, s.r.o. – Vaky Jabor, MPM-Quality v.o.s. – Náramkové hodinky a hodiny PRIM a společnost 1. VOX a.s. – služba Vzdělávání dospělých.

Česká společnost pro jakost (ČSJ) dále předala řadu personálních ocenění jednotlivcům, kteří vytváří trendy a svým přístupem ke kvalitě překračují hranice oboru, a tak obohacují celou komunitu odborné veřejnosti. Ocenění převzali také studenti, kteří píší svoje odborné práce v oblasti kvality.

Zdroj: Česká společnost pro jakost