Liberecký kraj vyhlašuje program na zvýšení bezpečnosti na školách

16. 2. 2024 Liberecký kraj Školství

Celkem pět milionů korun připravil kraj do programu 1.5 s názvem Ochrana škol jako možných měkkých cílů. Dotaci mohou využít obce jako zřizovatelé škol a také privátní sektor či církev zřizující základní školu. Žádosti bude přijímat krajský úřad v termínu od 25. března do 12. dubna letošního roku.

Liberecký kraj

„Peníze na tento program jsme využili z přebytku loňského hospodaření. Reagujeme tím mimo jiné i na výsledek dotazníkového šetření, ze kterého vyplývá, že více než třetina škol nemá zpracované metodické plány, které potřebují na lepší zabezpečení budov, dětí a pedagogů. V tom jim chceme co nejvíce pomoci,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Dotace z tohoto programu bude určena na opatření vedoucí k větší bezpečnosti škol jako měkkých cílů, stanovení bezpečnostních priorit, vytvoření funkčního systému ochrany a nastavení provázaných bezpečnostních opatření. Peníze pak mohou využít zřizovatelé škol například na vzdělávací a výcvikové akce pro pedagogické i nepedagogické pracovníky či vytvoření metodických plánů v souladu s pokyny Ministerstva vnitra.

Kraj poskytne dotaci do výše 50 % způsobilých výdajů. Minimálně se jedná od 25 000 korun, maximálně pak o 100 000 korun (veškeré informace k vyplnění žádostí).

Dosavadní stručný přehled práce Libereckého kraje v oblasti bezpečnosti
  • V roce 2018 organizace seminářů pro odbornou veřejnost
  • V letech 2019-2021 kraj využil dotační titul Ministerstva vnitra na projekt „Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako měkkých cílů“
  • Z dotačních titulů vynaloženo přibližně 3,5 milionu korun, zapojilo se 16 škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem a vzděláváním prošlo přes 300 pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
  • Dále ve spolupráci s policií - dvakrát do roka cvičení na téma „AMOK - útok aktivního střelce“. Za poslední dva roky se cvičení uskutečnila například na středních školách v Turnově, Frýdlantu, České Lípě a Jablonci nad Nisou
  • Dotační titul ale skončil, a tak nyní krajský odbor školství má vlastní tříletý projekt na systematické proškolování dalších škol zřizovaných Libereckým krajem včetně jednoduchých metodických návodů k běžnému použití ve smyslu strategie Uteč, schovej se, bojuj!

Filip Trdla