Vláda preventivně zvyšuje bezpečnostní opatření

2. 5. 2024 MV ČR Ostatní

Plošné zvýšení výkonu služby policie na celém území České republiky, adekvátní počet hlídek s balistickou ochranou, posílení pyrotechnické služby v Praze a Ostravě, intenzivnější silniční kontroly i revize vyhlašování stupňů ohrožení terorismem. Ministerstvo vnitra navrhlo preventivní zvýšení bezpečnostních opatření. Jde o reakci na doporučení odborníků, chystané akce na území ČR i na bezpečnostní situaci ve světě.

Ministerstvo vnitra České republiky

Vláda na základě doporučení Společné zpravodajské skupiny preventivně zvyšuje vybraná bezpečnostní opatření. Zesílená i nově přijatá opatření reagují na současnou bezpečnostní situaci a plánované velké sportovní a společenské akce, které se u nás konají v následujících měsících. Opatření jsou přijatá v rámci platného prvního stupně ohrožení terorismem a budou trvat od 30. dubna do 30. září 2024. Poté ministr vnitra Vít Rakušan předloží vládě jejich vyhodnocení.

Mimo jiné dojde k plošnému zvýšení výkonu služby policie na celém území České republiky. „Přestože v tuto chvíli neexistují informace o přímém ohrožení Česka, preventivní opatření nesmíme s ohledem na bezpečnostní situaci ve světě a doporučení odborníků podcenit. Reagujeme i na to, že v příštích měsících se u nás uskuteční několik akcí masového charakteru,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že Ministerstvo vnitra současně posoudí existující systém stupňů ohrožení terorismem, který platí od roku 2016, a pokud to bude nutné, navrhne jeho revizi.

Zvýšení výkonu policejní služby lze v souvislosti se schváleným materiálem očekávat u vybraných sportovních a společenských veřejných akcí, u budov ambasád a u vybraných institucí. V rámci bezpečnostních opatření dojde také k vyčlenění adekvátního počtu policejních hlídek s balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi, a to u vytipovaných, zejména sportovních akcí v místech významných dopravních uzlů či na mezinárodních letištích.

Mezi další opatření spadají např. posílení pyrotechnické služby v Praze a Ostravě, zesílení silničních kontrol zaměřených na převoz zbraní či pyrotechniky i intenzivnější dohled nad dodržováním zákazu vjezdu nákladních vozidel do větších měst.

Bezpečnostní složky budou také věnovat zvýšenou pozornost radikalizaci v online prostředí a na sociálních sítích. Intenzivní komunikace a sdílení informací bude probíhat i mezi bezpečnostními složkami a místní samosprávou.

Adam Rözler, odbor komunikace Ministerstva vnitra