Celoroční opravy výtluků silnic II. a III. tříd

9. 7. 2024 Obec a finance Doprava

Česká společnost Futtec expanduje a k unikátním „mikrovlnným cestářům“ FT3 třetí generace přidává samostatné mikrovlnné pece pro celoroční opravy výtluků silnic. Patentovaný mikrovlnný systém dokáže v každém počasí prohřát narušený asfaltový povrch a umožní tak po celý rok neinvazivní a trvanlivou opravu výtluků. Podrobně jsme o postupu informovali již v loňském roce, za poslední rok však došlo k výrazné inovaci konstrukčního řešení těchto unikátních strojů.

Nejžhavější novinkou je již uvedená třetí, velmi výkonná generace „mikrovlnného cestáře“ série FT3 a také samostatná strojní sestava s mikrovlnnou pecí FF-9.

Samostatné mikrovlnné pece, určené především pro potřeby měst a obcí, slouží k dočasné, rychlé, celoroční a ekonomicky výhodné opravě větších výtluků na silnicích II. a III. tříd teplou balenou směsí.

Rozšíření flotily a typů mikrovlnných zařízení však není jediným úspěchem společnosti FUTTEC za uplynulý rok. Mezi ty další patří např. získání Evropského patentu od Evropského patentového úřadu s jednotným účinkem pro 17 zemí EU, účast v českých zahraničních podnikatelských misích, rozšíření spolupráce s českými zadavateli či úspěšné předvedení mikrovlnné technologie na zahraničních silnicích (Rakousko, Německo). „Naši novou firemní identitu reflektuje mj. dynamická podoba nového loga, odrážejícího naše plány a vize do budoucna: těmi jsou především expanze na zahraniční trhy (včetně expanze do USA, kterou nyní finišujeme) a vývoj komplexního ekosystému oprav mikrovlnnou technologií s větším využitím umělé inteligence,“ komentuje Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel FUTTEC.

Společnost FUTTEC má za sebou opravy mnoha tisíc výtluků na asfaltových komunikacích všech tříd. Během práce v terénu nabyla řadu znalostí a zkušeností, které následně aplikovala na své stroje, aby je ještě více přizpůsobila potřebám uživatelů i nejrůznějším přírodním podmínkám. Díky úzké spolupráci pracovního a vývojářského týmu vznikla jak třetí generace „mikrovlnného cestáře“, tak mikrovlnné pece FF-9. Právě testování a používání „mikrovlnných cestářů“ v reálných podmínkách ukázalo, že existuje velká poptávka a prostor i pro samostatnou strojní sestavu s mikrovlnnou pecí – to vše jako reakce na potřeby municipalit, které mají ve svém katastru silnice II. a III. třídy.

Samostatná strojní sestava s mikrovlnnou pecí

Z počátku byla mikrovlnná pec k nahřívání napytlované asfaltové směsi používána pouze jako integrální součást „mikrovlnného cestáře“. V průběhu celého procesu vývoje, testování a práce v terénu vyšlo najevo, že nastal čas, aby se pece vyráběly také jako samostatná strojní sestava. Mikrovlnné pece jsou totiž ideálním řešením pro silnice v horším stavu, které jsou plné větších výtluků a často se blíží konci své životnosti. Samostatná mikrovlnná pec šetrně a rovnoměrně nahřeje dodávanou asfaltovou směs a umožní tak kvalitní, byť jen dočasnou opravu výtluku (neumožňuje totiž nahřátí celého opravovaného místa). Její použití je ale flexibilnější, rychlejší a ekonomičtější než u „mikrovlnného cestáře“. To je důležité zvláště, přihlédneme-li k tomu, že zacelení velkých výtluků často slouží k prodloužení životnosti špatné silnice II. a III. třídy před její celkovou rekonstrukcí. Aktuálně se připravuje široká síť půjčoven strojů v jednotlivých regionech, kde si budou moci zájemci – především města a obce – tuto mobilní sestavu zapůjčit.

Strojní sestava s mikrovlnnou pecí FF-9 (třetí generace)
Strojní sestava s mikrovlnnou pecí FF-9 (třetí generace)

Strojní sestava mikrovlnné pece FF-9 se skládá z vozíku, na kterém se nachází pec, vibrační hutnící desky, elektrogenerátoru a zásobníku na pytle s asfaltovou směsí. Díky řadě inovací u ní došlo k zrychlení ohřevu 25 kg napytlované asfaltové směsi o cca 20 % (tedy z 10 na 8 minut). Významné úpravy ale proběhly především v jejím konstrukčním řešení a pracovním prostoru, v němž je pec uložená. Usnadnila se tak práce s pytlem asfaltové směsi, manipulace i obsluha.

Mikrovlnný cestář

je určený pro trvanlivé bezespáré opravy výtluků do velikosti 80×80 cm – tedy především pro preventivní údržbu komunikací, které jsou stále v poměrně dobrém stavu (kvalitně a šetrně opravené místo totiž získá zpět parametry původní vozovky).

Mikrovlnný cestář série FT3 (třetí generace)
Mikrovlnný cestář série FT3 (třetí generace)

Mikrovlnná technologie jako jediná zajišťuje mezi výtlukem a výplní spojení beze spár, přičemž je vhodná pro celou řadu asfaltových směsí, které jsou k dispozici v pytlové podobě pro konkrétní silnici. Záruka vodotěsnosti a bezespárovosti je tříletá. Mikrovlnné prohřátí výtluku trvá 20 minut, asfaltová směs v peci se prohřeje za 10 minut, to znamená, že není třeba dlouhých a nákladných uzavírek komunikací. Včasné a preventivní opravy výtluků redukují náklady na údržbu vozovek na polovinu. Snižuje se množství odpadů a produkce CO2. Mikrovlnné opravy lze provádět celoročně až do teploty −10 °C.