Držitelem titulu Oranžová stuha za rok 2010 se stala obec Francova Lhota ze Zlínského kraje

Zpravodaj MZe 5/2010 2.

10. 1. 2011 Zpravodaj MZe 5/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Valašská obec Francova Lhota ze Zlínského kraje získala ocenění Oranžová stuha České republiky 2010 v rámci soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení proběhlo v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze. Ocenění převzal z rukou ministra zemědělství Ivana Fuksy bývalý starosta obce pan Karel Matůš, za jehož působení obec ocenění získala.

Předání ocenění – ministr Ivan Fuksa a Karel Matůš, starosta obce Francova Lhota za jehož působení obec získala titul
Předání ocenění – ministr Ivan Fuksa a Karel Matůš, starosta obce Francova Lhota za jehož působení obec získala titul

Obec dostala ocenění za vytváření podmínek pro plnohodnotný život na venkově v součinnosti místní samosprávy a zemědělských subjektů. Ocenění je spojeno s finanční odměnou až do výše 800 tisíc korun.

Letošní ročník soutěže Vesnice roku byl rekordní, do soutěže se přihlásilo 361 obcí a ocenění Oranžová stuha bylo uděleno ve všech třinácti krajích. Celorepublikového vítěze následně vybrala celostátní hodnotitelská komise.

Ocenění Oranžová stuha se udělovalo letos již počtvrté, již čtyři roky je Ministerstvo zemědělství jedním z vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku a má ve své gesci udělování ocenění Oranžová stuha. Soutěž probíhá na dvou úrovních, nejprve se ocenění udílí na krajské úrovni, poté na celostátní. Třinácti obcím, které uspěly v krajských kolech a dostaly se tak do celostátního kola, náleží šek do výše 600 tisíc korun českých a celorepublikový vítěz získá šek do výše 800 tisíc korun českých.

"Podpora rozvoje venkova je klíčovým úkolem ministerstva zemědělství. Sám říkám, že se cítím být víc ministrem venkova, než výhradně zemědělství. Podporuji a budu podporovat dobré příklady toho, kde funguje partnerství mezi zemědělci a obcemi, kde společně rozvíjí venkovský prostor jako celek a vytvářejí z něj ještě lepší místo pro život," říká ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Obec Francova Lhota

jednoznačně prokázala, že spolupráce zemědělských subjektů a místních organizací s obcí je na vynikající úrovni. Komplexní spolupráce funguje ve všech hodnocených oblastech: při péči o krajinu a veřejná prostranství v obci, při propagaci místních produktů a jejich marketingu – vítěz soutěže Perla Zlínska, v oblasti využití netradičních zdrojů energie či dalších nezemědělských aktivitách. Komisi ve Francově Lhotě zaujala nejen vzorná spolupráce zemědělských podnikatelů s obcí, ale i jednota mezi zemědělskými subjekty a také velké množství mladých farmářů, kteří navazují na tradice svých předků. Podle hodnocení komise bylo v obci patrné, že samosprávě, místním spolkům, zemědělcům, živnostníkům i všem občanům jde o jednu společnou věc – vytvořit si prostředí, ve kterém se jim bude krásně žít, a budou hrdí na to, v jakém stavu předají vesnici a okolní krajinu dalším generacím.

Oranžová stuha

za spolupráci se zemědělským subjektem byla dále udělena následujícím obcím v jednotlivých krajích – obce jsou řazeny podle abecedy.

Božanov (Královéhradecký kraj)
pohraniční obec na Náchodsku, v současné době v obci působí čtyři samostatně hospodařící rolníci a společnost Agrokontakt-Broumov, s. r. o. Obec spolupracuje se zemědělskými subjekty včetně dobrovolných organizací.
Dolní Lukavice (Plzeňský kraj)
V katastru obce hospodaří osm zemědělských subjektů, z toho pět samostatně hospodařících rolníků. Spolupráce obce se zemědělci je samozřejmostí. Většina zemědělských podniků provádí při svém hospodaření agroenvironmentální opatření.
Dublovice (Středočeský kraj)
Zemědělské hospodaření má v obci velkou tradici. V obci působí Zemědělská společnost Dublovice, obhospodařuje 3002 ha zemědělské půdy a úzce spolupracuje s obcí.
Hájek (Karlovarský kraj)
Na území obce Hájek působí pouze jeden zemědělský subjekt – Statek Zeos Bor, s. r. o., který obhospodařuje zemědělské pozemky na všech katastrech obce, Která spolupracuje také s Lesní správou.
Horní Tošanovice (Moravskoslezský kraj)
Obec velmi úzce spolupracuje s firmou TOZOS a dále i s dobrovolnými organizacemi, a to především s mysliveckým sdružením. Firma se aktivně zapojila do MAS Pobeskydí.
Jevišovka (Jihomoravský kraj)
Zemědělské subjekty, které hospodaří v katastru obce, pomáhají s údržbou zeleně kolem polních cest a cyklostezek, které leží v blízkosti obhospodařovaných zemědělských pozemků.
Křižany (Libetrecký kraj)
obec leží v údolí Ještědského potoka. V zemědělském sektoru je v současné době zaměstnáno asi 50 obyvatel obce. Dominantním zaměstnavatelem je firma Agrokomplet 2000, spol. s r. o.
Police (kraj Vysočina)
Zemědělské družstvo Police se aktivně podílí na přípravě Komplexních pozemkových úprav v obci. Připravuje návrhy technických opatření – rybníky, cesty, cyklostezky, zajištění pozemků.
Přeštěnice (Jihočeský kraj)
Obecní úřad velice úzce spolupracuje se zemědělskými subjekty ať již právnickými osobami (Zemědělské družstvo Přeštěnice, AGPI Přeštěnice, spol. s r. o.), tak se soukromě hospodařícími rolníky.
Skalička (Olomoucký kraj)
Společnost Skalagro, a. s., hospodaří na 1254 ha půdy a zachovává zásady správné zemědělské praxe a šetrnost k životnímu prostředí. Spolupráce se zemědělským subjektem, s myslivci, včelaři a rybáři je na dobré úrovni.
Seriál Zpravodaj MZe 5/2010
  1. Úspory i koncepční kroky – prvních 100 dnů ministra zemědělství, 7. 1. 2011
  2. Držitelem titulu Oranžová stuha za rok 2010 se stala obec Francova Lhota ze Zlínského kraje, 10. 1. 2011 (právě čtete)
  3. Hodnocení místních akčních skupin 2010, 11. 1. 2011