Hodnocení místních akčních skupin 2010

Zpravodaj MZe 5/2010 3.

11. 1. 2011 Zpravodaj MZe 5/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

V letošním roce proběhlo ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS první celkové hodnocení místních akčních skupin podpořených v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013.

V červenci a srpnu se uskutečnily návštěvy krajských hodnotících komisí u jednotlivých místních akčních skupin (dále jen MAS) a 10. 8. 2010 proběhlo společné závěrečné jednání všech třinácti hodnotících komisí.

Návazně Ministerstvo zemědělství posoudilo výsledky návštěv u MAS spolu s dalšími kriterii hodnocení – administrativní chybovostí jednotlivých MAS, naplňováním finančního plánu a spoluprací při hodnocení (zejména včasností předání podkladů k hodnocení).

Na základě těchto ukazatelů pak Ministerstvo zemědělství zařadilo MAS do jednotlivých kategorií. Vzhledem k rozdílnému množství finančních prostředků i k různě dlouhé době realizace Strategických plánů Leader (dále jen SPL) místních akčních skupin schválených v 1. a 2. kole příjmu žádostí o realizaci SPL byla posuzována každá ze tří skupin MAS zvlášť.

I. Skupina 48 MAS schválených v r. 2008 v rámci 1. kola příjmu žádostí o realizaci SPL

U této skupiny Místních akčních skupin se dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013, bude při výpočtu alokace pro rok 2011 započítávat i bonus za naplňování SPL. Při stanovení tohoto bonusu se bude vycházet ze čtyř kategorií. Pro zařazení jednotlivých MAS do těchto kategorií byly zohledněny tyto faktory: výsledky hodnocení MAS 2010, administrativní chybovost MAS, množství žadatelů neuspokojených místní akční skupinou z důvodu nedostatku finančních prostředků (tzv. převis projektů) a také včasnost zaslání podkladů pro hodnocení (vyplněného dotazníku).

Největší váhu měly výsledky hodnocení MAS 2010 a administrativní chybovost, nejmenší váhu včasnost zaslání podkladů.

A. Nejlépe fungující MAS – příklady dobré praxe (dle abecedy)
Český Západ – Místní partnerství, o. s. PZ
Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko LB
Kyjovské Slovácko v pohybu JM
LAG Podralsko, o. s. LB
Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. ZL
Místní akční skupina Regionu Poodří, o. s. MSZ
Místní akční skupina Sdružení Růže, občanské sdružení
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku PZ
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. OL
Občanské sdružení Aktivios PZ
Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP
Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE
Posázaví, o. p. s. StČ
Přemyslovské střední Čechy, z. s. p. o. StČ
Region HANÁ, o. s. OL
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko OL
B. Dobře fungující MAS (dle abecedy)
„Strážnicko“ Místní Akční Skupina JM
Havlíčkův kraj, o. p. s. Vys
Lípa pro venkov, o. s. StČ
MAS „Přiďte pobejt!“,o. s. LB
MAS Boskovicko PLUS JM
MAS Český les, o. s. PZ
MAS Lužnice, o. s.
MAS Říčansko, o. p. s. StČ
MAS Vladař, o. p. s. KV
Místní akční skupina Blanský les- Netolicko, o. p. s.
Místní akční skupina Hornolidečska, o. s. ZL
Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení MSZ
Místní akční skupina POHODA venkova HK
Místní akční skupina Třeboňsko, o. p. s.
Společná CIDLINA, o. s. HK
Vyhlídky, o. s. StČ
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko JM
C. Průměrné MAS (dle abecedy)
BYSTŘIČKA, o. p. s. OL
MAS VLTAVA, o. s.
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko ZL/JM
Místní akční skupina Podještědí, o. s. LB
Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení PZ
Sdružení SPLAV, o. s. HK
D. MAS, které by měly svůj přístup přehodnotit (dle abecedy)
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko, o. p. s.
Místní akční skupina Jemnicko, o. p. s. Vys/JM
Místní akční skupina Mikulovsko o. p. s. JM
Místní akční skupina Nízký Jeseník, obč. sd. MSZ
Místní akční skupina Třešťsko Vys
Podhůří Železných hor, o. p. s. Vys
RÝMAŘOVSKO, o. p. s. MSZ
Uničovsko, o. p. s. OL
Znojemské vinařství, o. s. JM

II. skupina 32 MAS schválených v r. 2009 v rámci 2. kola příjmu žádostí o realizaci SPL

U těchto MAS slouží Hodnocení místních akčních skupin 2010 pouze jako orientační obrázek o fungování MAS a na výpočtu alokace pro příští rok se neprojeví. V této skupině nebylo ještě možné, vzhledem ke krátké době realizace SPL, získat dostatečné množství statistických dat pro výpočet administrativní chybovosti a převisu projektů (viz výše) a proto bylo pro zařazení do čtyř kategorií zohledněno pouze Hodnocení MAS 2010 a včasnost zaslání podkladů pro hodnocení MAS (vyplněného dotazníku).

A. nejlépe hodnocené MAS (dle abecedy)
MAS – Partnerství Moštěnka, o. s. OL/ZL
MAS Horní Pomoraví, o. p. s. OL
MAS Labské skály UL
MAS Moravský kras, o. s. JM
MAS Podlipansko, o. p. s. StČ
Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s.
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov ZL
Místní akční skupina Opavsko MSZ
Místní akční skupina Společná cesta, obč. sd. JM
Podhorácko, o. p. s. Vys
Region Pošembeří, o. p. s. StČ
B. dle abecedy
MAS Partnerství venkova JM
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, o. s. PB
MAS Sdružení Západní Krušnohoří UL
MAS Sokolovsko, o. p. s. KV
MAS Východní Slovácko ZK
Místní akční skupina Broumovsko+ HK
Místní akční skupina ORLICKO PB
Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o. s. ZL
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ-BEČVA, o. s. OL
Na cestě k prosperitě, o. s. OL
Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech
Prostějov venkov, o. p. s. OL
C. dle abecedy
Královská stezka, o. p. s. Vys
Království – Jestřebí hory, o. p. s. HK
MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko, o. s. ZL
Místní akční skupina Pomalší o. p. s.
Občanské sdružení „MAS České středohoří“ UL
Via rustica, o. s. Vys
D. nejníže hodnocené MAS (dle abecedy)
Luhačovské Zálesí, o. p. s. ZL
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o. s. StČ
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj LB

III. skupina 32 MAS dodatečně schválených na sklonku r. 2009 v rámci 2. kola příjmu žádostí o realizaci SPL

U této skupiny MAS se také ještě Hodnocení MAS 2010 na výpočtu alokace neprojeví a mělo by sloužit spíše jako vodítko pro zlepšování činnosti MAS. Pro zařazení do čtyř kategorií bylo zohledněno pouze Hodnocení MAS 2010 a včasnost zaslání podkladů. Tato skupina měla k dispozici pro realizaci svého SPL nejméně finančních prostředků a také nejkratší dobu realizace. Přesto se v této skupině najdou MAS, které fungují na vysoké úrovni a jsou srovnatelné s MAS zařazenými do nejlepších kategorií u výše uvedených skupin.

A. nejlépe hodnocené MAS (dle abecedy)
Hradecký venkov o.p.s. HK
International Education and Consultation Centre, o. p. s. Vys
MAS Šluknovsko UL
MAS Železnohorský region, o. s. PB
Místní akční skupina Šumperský venkov OL
NAD ORLICÍ, o. p. s. PB
Podchlumí, o. s. HK
Rakovnicko, o. p. s. StČ
B. dle abecedy
Ekoregion Úhlava, o. s. PZ
MAS 21, o. p. s. KV
MAS Brána do Českého ráje, o. s. HK
MAS Sedlčansko, o. p. s. StČ
MAS Zlatá cesta, o. p. s. PZ
Místní akční skupina Hlučínsko MSZ
Místní akční skupina Hrubý Jeseník MSZ
Místní akční skupina Krkonoše, o. s. HK
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o. p. s.
Místní akční skupina Svitava HK
C. dle abecedy
MAS Holicko, o. p. s. PB
MAS Litomyšlsko, o. p. s. PB
MAS Světovina, o. p. s. PZ
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují HK
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s. Vys
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o. s. ZL
Otevřené zahrady Jičínska HK
Rozvoj Krnovska, o. p. s. MSZ
D. nejníže hodnocené (dle abecedy)
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. PB
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o. s. ZL
Místní akční skupina Ploština ZL
Místní akční skupina Rožnovsko ZL
Střední Haná, o. p. s. OL

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, o. s., nebyla hodnocena, protože z důvodu nemoci manažera nemohla komise vykonat návštěvu a ověření údajů na místě.

Hodnocení MAS 2010 vzbudilo velký zájem a má velký význam pro všechny zúčastněné strany. Proto Ministerstvo zemědělství bude ve spolupráci se SZIF a NS MAS pokračovat v hodnocení i v příštím roce. Rovněž se předpokládá uspořádání semináře, kde budou prezentovány jak příklady dobré praxe tak také nejčastější pochybení.

Seriál Zpravodaj MZe 5/2010
  1. Úspory i koncepční kroky – prvních 100 dnů ministra zemědělství, 7. 1. 2011
  2. Držitelem titulu Oranžová stuha za rok 2010 se stala obec Francova Lhota ze Zlínského kraje, 10. 1. 2011
  3. Hodnocení místních akčních skupin 2010, 11. 1. 2011 (právě čtete)