Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+

Informace MMR 1/2021 1.

23. 2. 2021 OF 1/2021 Regiony

Vláda už v listopadu schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022, který připravilo MMR. Plán obsahuje aktivity podporující regiony, a naplní cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Stejně jako samotná strategie stojí na principu tzv. územní dimenze, tedy efektivního využití dostupných zdrojů na řešení problémů konkrétního regionu nebo rozvíjení jeho potenciálu. Jedná se tak o řešení šitá přímo na míru.

Akční plán umožní zrealizovat projekty za 56 mld. Kč spolufinancované z operačních programů pro období 2014–2020 a očekává se schválení nových projektů v rámci národních dotačních titulů převyšující hranici 8 mld. Kč. Tak shrnula finanční rozměr akčního plánu ministryně Klára Dostálová. Programy EU pro období 2021–2027 prozatím ještě nejsou dopracovány, proto bude jejich přínos zpřesněn během tohoto roku. Pro krajská města a jejich zázemí, která tvoří české metropole a aglomerace, to bude znamenat podporu výzkumných kapacit, rozvoj udržitelné dopravy nebo zajištění kapacit mateřských a základních škol. V regionálních centrech, zjednodušeně v bývalých okresních městech včetně jejich venkovského zázemí, je cílem mj. zajistit dostupnost poradenství podnikům, a tím jim pomoci se stabilizovat nebo rozvíjet, zefektivnit dopravní obslužnost především ve špatně dostupných lokalitách nebo zajistit primární zdravotní péči, např. praktických lékařů nebo zubařů zejména ve venkovských oblastech.

Hospodářsky a sociálně ohrožená území, jako území se soustředěnou podporou státu, budou zvýhodňována v řadě dotačních titulů z národních i evropských rozpočtů. Jedná se o ta nejohroženější území vymezená na úrovni obcí s rozšířenou působností, v nichž žije 25 % obyvatel Česka. Aktivity proto míří na rozvoj firem a podnikatelských parků, aby mohly růst tamější podnikatelské subjekty a zároveň se toto území zatraktivnilo pro nové investory, třeba i díky výhodným podmínkám pro revitalizaci brownfieldů.

Seriál Informace MMR 1/2021
  1. Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, 23. 2. 2021 (právě čtete)
  2. Podpora regionálních projektů, 24. 2. 2021
  3. Zateplování domů, 25. 2. 2021
  4. Podpora bydlení, 1. 3. 2021
  5. Sociální podnikání, 2. 3. 2021
  6. Nadnárodní programy pomohou v boji s COVID-19, 3. 3. 2021
  7. Základní školy v uhelných regionech, 5. 3. 2021