Podpora regionálních projektů

Informace MMR 1/2021 2.

24. 2. 2021 OF 1/2021 Dotace

Integrovaný regionální operační program (IROP v loňském roce proplatil 3 168 projektů v celkové výši dvaadvaceti miliard korun. V září 2020 navíc proběhlo tzv. druhé přezávazkování, které umožnilo z úspor realizovaných projektů podpořit dalších 355 projektů v hodnotě 6,1 miliardy korun. Za období 2014–2020 IROP podpořil přes deset tisíc projektů za 119 miliard korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

IROP tímto rozdělil už téměř všechny finance, kterými disponoval pro toto programové období. Nyní se proto intenzivně pracuje na tzv. IROP 2, který přinese pokračování oblíbených výzev, ale i spoustu zajímavých novinek. MMR zároveň připravuje novou aktivitu REACT-EU, což jsou finance EU určené k boji proti dopadům koronavirové krize.

Nejvíce evropských peněz šlo na silnice II. a III. třídy, kam IROP za celé období investoval přes 28 miliard. Druhou nejvíce podpořenou oblastí bylo školství s celkovou dotací téměř 21 miliard a třetí největší částka 14,4 miliardy mířila na podporu dopravy, bezpečnosti a cyklodopravy. Kulturní dědictví získalo 10,7 miliard a zdravotnictví byla dána injekce ve výši 9,6 miliardy.

Podpora představuje například 647 km opravených silnic, 785 vozidel pro veřejnou dopravu, podporu 987 zázemím pro sociální služby a 104 zdravotnickým zařízením. V oblasti vzdělávání IROP podpořil 257 mateřských škol, 1134 základních škol a 470 středních škol. Díky energeticky úsporným opatřením z IROP může téměř 47 tisíc domácností ušetřit za energie. Revitalizovalo se 51 památek, přičemž počty ukončených projektů a jejich výsledků budou ještě narůstat u všech podporovaných oblastí.

Seriál Informace MMR 1/2021
  1. Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, 23. 2. 2021
  2. Podpora regionálních projektů, 24. 2. 2021 (právě čtete)
  3. Zateplování domů, 25. 2. 2021
  4. Podpora bydlení, 1. 3. 2021
  5. Sociální podnikání, 2. 3. 2021
  6. Nadnárodní programy pomohou v boji s COVID-19, 3. 3. 2021
  7. Základní školy v uhelných regionech, 5. 3. 2021