Moderní veřejná správa 2021

11. 1. 2022 OF 5/2021 Reforma veřejné správy

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 se v prostorách hotelu NH Collection Olomouc Congress v Olomouci konal pátý ročník konference Moderní veřejná správa, kterou pořádá sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy pod záštitou náměstka ministra vnitra Petra Vokáče. Konference se letos zúčastnilo na 300 osob a 60 řečníků.

Ministerstvo vnitra ČR

Konferenci zahájili úvodním slovem Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Olomouce, Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje a Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. Ten následně pokračoval s představením novinek ve veřejné správě, na jeho prezentaci navázal Petr Hůrka, náměstek ministra vnitra pro státní službu a JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, kteří představili novinky ve státní službě a digitalizaci veřejné správy. Následující řečník Petr Vícha – senátor a starosta města Bohumína hovořil o oblastech veřejné správy, které se aktuálně řeší senátním výboru pro veřejnou správu. Dopolední blok uzavřel egyptolog Miroslav Bárta, který se zaměřil na roli státní správy při rozvoji civilizací a odvrácení jejich kolapsu a roli české veřejné správy v měnícím se světě.

Odpoledne se program rozdělil do tří bloků v různých sálech. V prvním bloku byly představeny novinky a projekty veřejné správy. Na programu tak byla témata jako nový stavební zákon, který uvedla Ivana Jakoubková, ředitelka odboru územně a stavebně správního řízení na MMR, o hospodaření obcí a krajů v letech 2021 a výhledu na rok 2022 hovořil Miroslav Matej, ředitel odboru územních rozpočtů MF a Sbírku právních předpisů ÚSC představil Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV. Byly také představeny projekty veřejné správy eMatrika, digitální technické mapy a další projekty v Národním plánu obnovy.

Zástupci měst Kyjov a Opava, oceněných cenami MV za kvalitu ve veřejné správě spolu s předávajícími, náměstkem ministra P. Vokáčem a ředitelem odboru D. Slámou
Zástupci měst Kyjov a Opava, oceněných cenami MV za kvalitu ve veřejné správě spolu s předávajícími, náměstkem ministra P. Vokáčem a ředitelem odboru D. Slámou

Ve druhém bloku byla pozornost věnována vizi Úřadu 21. století. Z mnoha zajímavých příspěvků lze zmínit například téma automatizace a robotizace v prostředí krajského úřadu, o kterém pohovořil Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, nebo téma sociálně odpovědného veřejného zadávání a cirkulární ekonomiky, jež prezentovala Leona Gergelová Šteigrová, zástupkyně ředitele odboru a odborný gestor projektu Strategické zadávání veřejných zakázek na MPSV. Účastníky také zaujalo téma ideathonů, zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve veřejné správě či kybernetická bezpečnost. V druhém tematickém bloku se řečníci věnovali moderní komunikaci, a to například jednotnému vizuálnímu stylu města Luhačovice, participaci a zlepšování image obce nebo snadnému čtení (easy-to-read).

Třetí blok se věnoval projektům z Norských fondů, o kterých hovořili zástupci ministerstev vnitra i financí. Za MV zde byly představeny projekty Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území, Hodnocení výkonu veřejné správy v ČR či program Vnitřní věci. Dále navázal tematický blok věnovaný využití dat mobilních operátorů ve veřejné správě. Své zkušenosti s touto problematikou si vyměnili zástupci Ministerstva vnitra, Magistrátu města Brna, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Komenského v Bratislavě.

Druhý den konference byl v sále jedna věnovaný bloku k aktuálním otázkám rozvoje veřejné správy, který zahájil David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. V rámci tohoto bloku zazněla témata jako je plnění koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2022 či Atlas veřejné správy. V sálu dva se účastníci mohli dozvědět veškeré informace o operačních programech pro nové období 2021–2027 (Integrovaný regionální operační program 2021+, OP Doprava, OP Zaměstnanost+, OP Spravedlivá transformace, OP Životní prostředí apod.). Program v sále tři byl věnovaný perspektivám státní služby, které uvedl Petr Hůrka, náměstek ministra vnitra pro státní službu a navázali další řečníci v příspěvcích o státní službě v mezinárodním kontextu, zavádění kvality ve služebních úřadech či home office ve státní službě v reflexi na covid-19. Program v sále tři uzavřel tematický blok věnovaný metropolitní spolupráci.

Předání ocenění

První den konference uzavřel slavnostní večer, který se konal v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci. Byla předána řada ocenění v oblasti veřejné správy.

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě jsou nástrojem pro popularizaci a šíření moderních postupů řízení kvality ve veřejné správě a cílem je podpořit a ocenit organizace, které se aktivně zabývají zvyšováním kvality své práce. Ocenění za rok 2019 si odneslo město Kyjov a statutární město Opava.

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti podporuje politiku rovnosti žen a mužů v práci úřadů veřejné správy. V jednotlivých kategoriích získali ocenění za rok 2021: Obecní úřad Chlumčany, Městský úřad Starý Plzenec, Městský úřad Třebíč a Krajský úřad Kraje Vysočina.

Ředitelka Institutu veřejné správy Anna Doležalová při předávání cen soutěže Úřad na cestě k rovnosti
Ředitelka Institutu veřejné správy Anna Doležalová při předávání cen soutěže Úřad na cestě k rovnosti

V šestém ročníku soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností zvítězilo město Kolín následované Žďárem nad Sázavou a Ostravou. Předávání cen této soutěže se uskutečnilo 8. listopadu v Arcibiskupském paláci v Olomouci.