Podpora pro neziskové organizace

Informace MMR 2–3/2022 1.

6. 6. 2022 OF 2–3/2022 Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj počátkem května vyhlásilo výzvu na podporu nestátních neziskových organizací (NNO). Žádosti o dotace je možné podávat pro oblasti Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení, Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí a Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Nestátní neziskovky významnou měrou pomáhají rozvoji regionů, což má pozitivní dopad na životy lidí. Proto je potřeba jejich práci a činnost podporovat. Připravili jsme celkem 47 milionů korun. Jsem přesvědčen, že finance půjdou na ty nejužitečnější projekty,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Oprávněným žadatelem o dotaci jsou nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice, a to spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace, nadační fondy, ústav, resp. zapsaný ústav.

V rámci hodnocení přijatých žádostí budou podpořeny pouze žádosti spadající do výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti MMR, které jsou v souladu s Koncepcí Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací v letech 2021 a 2022. Podporovány nebudou náklady spojené se samotným provozem NNO ani aktivity, které jsou podpořeny z jiných zdrojů.

Žádost o dotaci je potřeba podat na MMR prostřednictvím datové schránky žadatele.

Žádosti budou přijímány do 10. června 2022, do 12 hod.

Seriál Informace MMR 2–3/2022
  1. Podpora pro neziskové organizace, 6. 6. 2022 (právě čtete)
  2. Čerpání prostředků z fondů EU, 8. 6. 2022
  3. Novela stavebního zákona, 14. 6. 2022