Novela stavebního zákona

Informace MMR 2–3/2022 3.

14. 6. 2022 OF 2–3/2022 Legislativa

Novela zanechává princip „Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“, stejně jako dostupnost stavebních úřadů v regionech, ovšem adekvátně zohledňuje například ochranu životního prostředí a památek. Definitivní verze novely, která je ve stadiu vyhodnocování meziresortního připomínkového řízení by měla být schválena během tohoto roku.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Díky našemu návrhu konečně přestane být získávání stavebního povolení noční můrou. Stát ušetří miliardy korun, a navíc zabráníme chaosu, který by nastal důsledkem destrukce smíšeného modelu veřejné správy. Rušíme zbytečnou a předraženou úplně novou soustavu krajských stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Specializovaný stavební úřad zůstane zachován a bude mít na starosti velké projekty – stavby dálnic, železnic nebo energetické infrastruktury. Nový stavební zákon minulé vlády také rušil kompletně všechny obecní stavební úřady. Naše novela tedy úřady neruší, ale naopak zachraňuje 371 úřadů v obcích a městech všude tam, kde úřad splnil alespoň jedno z kritérií ze studie Ministerstva vnitra,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Díky novele dojde k větší ochraně životního prostředí a památek. Stále ale platí původní plán, že si stavebník jen podá žádost a stavební úřad si veškeré záležitosti obstará sám, což zásadně ovlivní i digitalizace. Ke zrychlení stavebního řízení přispěje i Ministerstvo životního prostředí. „Všechna povolení z oblasti životního prostředí, která dnes stavebník potřebuje, nahradí naše jednotné environmentální stanovisko (JES). Zákon přijatý minulou vládou zcela rezignoval na veřejný zájem na ochranu životního prostředí, a to nejvíce tím, že integroval orgány ochrany životního prostředí do stavebního úřadu. Díky našemu návrhu zákona máme jedinečnou příležitost udělat průlom ve zjednodušení povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů, ovšem při zachování míry ochrany životního prostředí. Legislativní proces je souběžný s novelou stavebního zákona, předloženého MMR“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Novela stavebního zákona usnadní i metodické řízení a sjednocování praxe, po čemž všichni dlouho volají. Nový stavební zákon navíc není jen technická změna. Nese s sebou velké nároky, nejen na pravidelné školení úředníků, ale třeba i na techniku, na vybavení. Pro ty úplně nejmenší obce by vlastní stavební úřad představoval poměrně značnou zátěž, časovou i finanční.

Seriál Informace MMR 2–3/2022
  1. Podpora pro neziskové organizace, 6. 6. 2022
  2. Čerpání prostředků z fondů EU, 8. 6. 2022
  3. Novela stavebního zákona, 14. 6. 2022 (právě čtete)