Čerpání prostředků z fondů EU

Informace MMR 2–3/2022 2.

8. 6. 2022 OF 2–3/2022 Dotace

České republice se čerpání z fondů EU dlouhodobě daří. V prvním květnovém týdnu byla odeslána žádost o platbu na Evropskou komisi, kterou všechny programy končícího období 2014–2020 splnily tzv. pravidlo n+3 pro rok 2022. Stejně jako v předchozích letech se daří naplnit finanční podmínky evropských předpisů v předstihu a České republice nehrozí vracení peněz do evropského rozpočtu.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ke konci dubna tohoto roku bylo příjemcům v součtu proplaceno 503,9 mld. Kč, což je 76,4 % celkové alokace končícího programového období 2014–2020. Největší část prostředků vzhledem k celkové alokaci programu byla proplacena v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – více než 101 % celkové alokace (71,6 mld. Kč).

Operační programy pro nové programové období, které jsou těsně před schválením Evropskou komisí, tak mohou svoji pozornost nyní upřít na spuštění období 2021–2027. To bylo pomyslně zahájeno 24. května 2022 konferencí „Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech.“

Pravidlo n+3 ovlivňuje časovou způsobilost výdajů. V praxi to znamená, že například finanční prostředky alokované pro členský stát pro rok 2017, musí být reálně vyčerpány nejpozději do tří let – tj. do konce roku 2020. Toto pravidlo je klíčové pro přípustnou dobu realizace projektu a jeho finanční vypořádání.

Seriál Informace MMR 2–3/2022
  1. Podpora pro neziskové organizace, 6. 6. 2022
  2. Čerpání prostředků z fondů EU, 8. 6. 2022 (právě čtete)
  3. Novela stavebního zákona, 14. 6. 2022