Konference „Inteligentní specializace regionu 2023“

17. 10. 2023 Plzeňský kraj Události

Dne 3. října 2023 se uskutečnil již 4. ročník konference Inteligentní specializace regionu, která se již stala pravidelnou stálicí v kalendáři všech, kdo se zajímají o dění a novinky v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji. I letošní ročník byl nabitý informacemi a přivedl do Plzně spoustu zajímavých řečníků.

Plzeňský kraj

Zahájení letošního ročníku konference se ujal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jaroslav Miller, kterého následně doplnili svými úvodními slovy hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a náměstek primátora města Plzně Aleš Tolar.

Dopolední blok zahájil ekonom a rektor Škoda Auto Vysoké školy Pavel Mertlík přednáškou o Vlivu výzkumu, vývoje a specializace na ekonomiku ČR. Následně o Regionálních inovačních systémech a jejich významu pro konkurenceschopnost promluvil Jiří Blažek, vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a celý blok zakončil David Uhlíř z Jihomoravského inovačního centra, který se s přítomnými podělil o zkušenostmi s rozvojem inovačního ekosystému v Jihomoravském kraji.

Velký ohlas měla panelová diskuse o významu a očekávaných přínosech spolupráce v inovačním ekosystému, do níž se zapojili osobnosti z akademické i komerční sféry: rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Lávička, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Jindřich Fínek, předseda Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje a předseda představenstva COMTES FHT a.s. Libor Kraus, majitel skupiny Wikov Martin Wichterle, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast ekonomiky Pavel Strolený, a také dopolední přednášející Pavel Mertlík, David Uhlíř a krajský RIS 3 manažer Milan Edl.

Konferenci zrealizoval Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o. p. s., v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III.