58. Den malých obcí

3. 11. 2023 DMO Události

V pražské hale O2 Univerzum se včera konal již 58. Den malých obcí, na kterém se sešlo na čtyři stovky starostek a starostů z českých krajů. Vyslechli informace nejenom od představitelů ministerstev a centrálních orgánů, ale seznámili se také s nabídkou produkce od několika desítek firem, které nabízí své služby veřejné správě.

Den malých obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo novinky ze svého resortu, národní dotační tituly i Integrovaná regionální operační program a další příležitosti pro obce, které prezentoval náměstek ministra Radim Sršeň a ředitelka územního odboru Centra pro regionální rozvoj.

Celkový pohled do sálu
Celkový pohled do sálu

Přínos pozemkových úprav pro obce jménem Státního pozemkového úřadu uvedla Dagmar Maňasová, vedoucí kladenské pobočky úřadu.

Ministerstvo financí prezentovalo řadu závažných čísel z oblasti hospodaření obcí se zaměřením na aktuální otázky včetně dopadů konsolidačního balíčku. Podrobně o všech otázkách hovořil ředitel odboru financování územních rozpočtů Miroslav Matej.

Hovoří Radim Sršeň, náměstek ministra MMR
Hovoří Radim Sršeň, náměstek ministra MMR

Cloud a informační systém obcí včetně nástrah a jejich řešení představil Pavel Češka ze společnosti Triada, která je nejenom organizátorem Dnů malých obcí, ale i dodavatelem informačních systémů Munis.

Resort životního prostředí představil podporované programy ze Státního fondu i z OP Životního prostředí pro následující rok 2024 i pro následující období. O všech možnostech využití podpory hovořil Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí SFŽP ČR.

Komunitní energetika bude jedním z nejvíce naplňovaným programem budoucnosti. O praktické přípravě na komunitní energetiku a postupných krocích, které musí obce vykonat informoval Ivan Korolov ze společnosti PKV Build.

Digitální a informační agentura představila prostřednictvím Martina Cermana nové CMS (Centrální místo služeb) a redesign návrhu infrastruktury a služeb. K problematice se vyjádřil také Martin Kulich z Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT).

Ministerstvo práce a sociálních věcí zastupovala náměstkyně ministra Šárka Jelínková, která starostkám a starostům venkovských obcí představila nutnost budování dětských skupin v obcích, včetně investiční podpory i příspěvku na financování jejich provozu.

Ministerstvo vnitra reprezentoval vrchní ředitel Sekce veřejné správy Jiří Koubek a ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Miroslav Veselý, kteří představili zejména dopady novelizace zákona o obcích (společenství obcí, změny v oblasti odměňování), aktuality na úseku normotvorby obcí a Registr výročních zpráv dle informačního zákona.

Účastníky setkání pozdravili i další hosté, především místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Věra Kovářová a dále představitelé spoluorganizátorů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova.

O firemní prezentace byl velký zájem
O firemní prezentace byl velký zájem

Hlavními partnery akce jsou Bonita Group Service s.r.o. a PKV Build s.r.o.

Pro starostky a starosty z moravských krajů se koná se stejným programem 58. Den malých obcí v úterý 7. listopadu 2023 od 9.00 na výstavišti Flora Olomouc.