Na 400 starostů jedná ve Zlíně

Obce vyzvou vládu, aby narovnala výpadek příjmů samospráv ve sdílených daních

22. 11. 2023 SMS ČR Události

Čtyři stovky starostek a starostů se sjely do Zlína na celorepublikovou konferenci Sdružení místních samospráv ČR. K hlavním tématům dvoudenního setkání, kterého se účastní i vládní představitelé, patří dopady konsolidačního balíčku na rozpočty obcí s predikcí poklesu příjmů z rozpočtového určení daní. Obce budou usilovat o to, aby se jejich podíl v rozpočtovém určení daní zvýšil jak o výnosy z online hazardu, tak o snížení sazeb DPH.

Sdružení místních samospráv ČR

„Řadu let bojovaly samosprávy za spravedlivý podíl v rozpočtovém určení daní, z něhož jim ale v příštím roce klesnou příjmy až o pět miliard korun. Obce mají významné náklady s dopady online hazardu, a mají právo mít proto jako doposud i podíl na výnosech z této daně, které si chce stát nepochopitelně ponechat celé. Budeme iniciovat novelu zákona, v níž bychom chtěli upravit také skutečný výpadek změn sazeb v DPH, které rovněž dopadají na obecní rozpočty,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Celorepubliková konference Sdružení místních samospráv ČR ve Zlíně
Celorepubliková konference Sdružení místních samospráv ČR ve Zlíně

Představitelé obcí budou také apelovat na vládu, aby nadále finančně podporovala projekty Ministerstva pro místní rozvoj v podobě národních dotací, které jsou nezbytné pro regionální rozvoj. Jejich rušení je rovněž aktuálním tématem v souvislosti s rozpočtem na rok 2024.

„Zejména pro malé obce jsou dotace z evropských fondů často nedosažitelné. V případě omezování národních dotací hrozí, že se nadále budou rozevírat nůžky mezi jednotlivými regiony a zrychlí se vylidňování venkova,“ uvádí Eliška Olšáková.

V souvislosti s rozvojem venkova a podporou energetické soběstačnosti obcí žádá SMS ČR zavedení funkčního modelu komunitní energetiky, který umožní efektivní sdílení lokálně vyráběné energie. Se zavedením legislativy, která by podle směrnice EU rozvoj komunitní energetiky umožnila, je Česká republika už téměř tři roky ve skluzu.

„Šest z deseti obcí chce reálně stavět vlastní energetické zdroje, ale podle letošního průzkumu SMS ČR považují absenci legislativní úpravy za jednu z hlavních překážek, která je od realizace těchto projektů zatím odrazuje. Prosazujeme také co nejdřívější přechod na součtové měření bez technických překážek a finančních dodatečných nákladů, které je pro rozvoj komunitní energetiky v podmínkách venkova naprosto zásadní,“ říká Oldřich Vávra, 1. místopředseda SMS ČR.

K důležitým bodům konference patří také regionální školství. V této souvislosti představitelé samospráv odmítají převod nepedagogických pracovníků na obce a požadují zachování systému regionálního školství včetně jeho financování.

Během konference ocení SMS ČR také nejdéle sloužící starosty a starostky, kteří věnovali službě obcím často více jak 30 let života. Vítězové budou známi také v soutěži nejlepších obecních inovací, kterou vyhlašuje platforma SMS ČR Obec 2030. Vyhlášena bude také cena Počin roku a anticena Přešlap roku.

Na konferenci proběhne křest nové knihy Právo pro obce, která je se svými 640 stranami detailním, a přitom velmi praktickým průvodcem představitelů obcí všemi právními oblastmi, se kterými se mohou při dennodenní práci setkat. K hlavním spoluautorům knihy patří advokát a čestný předseda SMS ČR Stanislav Polčák, v kolektivu autorů jsou pak početně zastoupeni členové legislativního týmu SMS ČR a další pracovníci sdružení.

Tématem, kterému se SMS ČR ve spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů a společností JukejReflex dlouhodobě věnuje, je prevence dopravních nehod, kdy dochází ke srážce chodců či cyklistů.

„Řadu let již SMS ČR distribuuje i díky podpoře České kanceláře pojistitelů do obcí a škol vedle informačních materiálů také tubusy s reflexními terčíky, které zvyšují viditelnost chodců a cyklistů na komunikacích. Obyvatelé obcí si je mohou zdarma vzít a nalepit například na oblečení či batohy. V letošním roce jsme školám poskytli půl milionu terčíků,“ říká Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR.

V rámci této preventivní iniciativy se letos konala také výtvarná soutěž Reflexáci v malování světlem, do které se zapojili žáci ze 63 škol. Zástupci základních a mateřských škol, jejichž žáci byli v soutěži nejúspěšnější, si převzali na konferenci ocenění.

SMS ČR pořádá celorepublikovou konferenci Starostovský informační servis 2023 v roce, kdy slaví 15 let od svého založení. Členskou základnu dnes tvoří 2358 obcí, což je více jak třetina obcí z České republiky.