Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií

25. 3. 2024 Olomoucký kraj Události

Policisté z měst a obcí České republiky, ale i ze zahraničí, opět zaplnili Olomouc. V prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého se ve dnech 20.–22. března konala osmá Mezinárodní konference obecních policií. Oficiálního zahájení se ujal hejtman Josef Suchánek, který nad třídenní akcí převzal záštitu.

Olomoucký kraj

Úvodní slovo pronesl také Václav Stehlík, děkan Právnické fakulty a vrchní zástupci vedení městských a obecních policií v Česku, na Slovensku i v Polsku. Po zahájení oficiální části konference se u řečnického pultu vystřídaly významné osobnosti z policejního prostředí. Policejní prezident Martin Vondrášek například zhodnotil aktuální bezpečnostní situaci v Česku, vedoucí oddělení komunikace Městské policie v Bratislavě Peter Borko hovořil o zkušenostech na evropské úrovni v projektu PACTESUR.

Diskuzní panely byly věnovány bezpečnému prostoru, technologiím, prevenci nebo legislativě. Hlavním organizátorem konference je společnost FT Technologies.

Den před oficiálním zahájením konference se ve středu 20. března v budově krajského úřadu setkali zástupci Svazu obecních a městských policií České republiky a prezídia Združenia náčelníkov obecných a mestských policií Slovenska. Ty přivítal náměstek hejtmana Ivo Slavotínek.